Stadig flere tillatelser til landbasert oppdrett – nesten 90.000 tonn hittil i år

Aldri før har det blitt gitt tillatelser til å produsere så mye matfisk på land som i år.

Stadig flere tillatelser til landbasert oppdrett – nesten 90.000 tonn hittil i år
Fredrikstad Seafoods er foreløpig det eneste landbaserte lakseanlegget for slakteklar fisk som er i drift i Norge. Foto: Eirik Helland Urke

En del oppdrettere har lenge ønsket å produsere fisk i landbaserte anlegg nært markedene i utlandet, i stedet for å frakte den fra Norge, men stadig flere ønsker også å produsere laks på land i Norge.