ARKIVNYHETER

Stadig flere oppdrag i Fredrikstad

Oppdraget som har anbudsfrist 1. juli gjelder arbeid på strekningen som er markert med gult. Hvor mye arbeid det blir, er foreløpig ikke klart.
Oppdraget som har anbudsfrist 1. juli gjelder arbeid på strekningen som er markert med gult. Hvor mye arbeid det blir, er foreløpig ikke klart. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Oppdragene omfatter arbeid på begge sider av den nye klaffebrua over Vesterelva. Det som har anbudsfrist først, gjelder Bjølstadtunnelen. Jobben består i å levere og montere styring-, regulering- og overvåkningsutstyr.

Bjølstadtunnelen er 437 meter lang, hvorav 80 meter består av en betongkulvert. Tunnelen er drevet av Sarpsborg Park & Anlegg.

Det siste oppdraget er det største. På bysiden skal 1 150 meter av fylkesveg 108 oppgraderes. Denne vegen er også kjent som Mosseveien. Det er ikke noen ubetydelig veg i dag, men den vil få langt større trafikk når klaffebrua blir ferdig. Oppgraderingen vil gjøre den bedre rustet til å ta imot trafikkøkningen.

Nøyaktig hvor mye som skal gjøres med Mosseveien er ikke avgjort ennå. På grunn av usikkerhet om hvor store bevilgninger prosjektet vil få, blir en del av jobben lyst ut som opsjon. Strekningen som berøres av opsjonen er 520 meter lang. Sikkert er det at oppdraget vil omfatte anlegg av to rundkjøringer og minst en halv kilometer med gang/sykkelveg og kollektivfelt.

Les mer om: