SSB-tall: Norge vil trenge færre ingeniører fram mot 2040

Mens behovet for sivilingeniører øker litt fram mot 2040, takket være en helt annen bransje enn oljebransjen.

SSB-tall: Norge vil trenge færre ingeniører fram mot 2040
SSBs fremtidsanalyse viser at behovet for ingeniører endrer seg. Foto: Sol/Unsplash

I Norge er det ifølge SSB 73.000 personer med ingeniørutdanning på bachelornivå, og 48.000 med ingeniørutdanning på masternivå.