FORSVAR

Sprik om kampfly

Det eneste medlemmene er noenlunde enige i er at anskaffelsen må resultere i 100 prosent gjenkjøp og at Norge må bestemme seg våren 2008.

Norge trenger, for å være en troverdig partner i forsvarsfellesskapet i Europa og i NATO, å beslutte innkjøp av inntil 40 nye kampfly senest våren 2008.

Forsvarskomiteen skriver i sin budsjettinnstilling pr. 1.12.04, at det fortsatt foreligger fire kampflyalternativer: Svenske JAS 39 Gripen, i full produksjon også som NATO-versjon; paneuropiske Eurofighter som nå leveres til flyvåpnene i UK, Tyskland, Spania og Italia; franske Dassault Rafale som er i leveranse til Frankrikes flyvåpen og marine, og amerikanske Lockheed Martin JSF F-35, som foreløpig ikke er i produksjon. Flyet er forsinket og tyngre enn spesifisert.

Trenger kunnskap

Forsvarskomiteens flertall, unntatt av SV, anser at utviklingsavtalen med JSF og samarbeidet med Eurofigther vil - sammen med de dialoger man fortsatt har vedr. Gripen og Rafale - tilføre Forsvaret god kunnskap og informasjon.

Dette trenger man for å fatte den riktige avgjørelsen i 2008 om utskifting av kampflyflåten. Komiteen merker seg at selv om amerikanernes utgifter til utviklingen av JSF stiger, ligger de norske utgiftene for deltagelsen fast. Norge betaler 1 milliard kroner over ti år for å få være med i JSF.

Må gi kontrakter

Komiteen presiserer at formålet med utviklingsavtalen med Lockheed Martin og industriavtalen med Eurofighter, begge har som formål å tilføre norsk forsvarsindustri store kontrakter.

Målet er 100 prosent gjenkjøp. Forsvaret ønsker å inngå et MoU (Memory of Understanding) med amerikanerne men enkelte komitemedlemmer setter spørsmålstegn ved dette:

- Vi er svært overrasket over at man ønsker å inngå en slik avtale på et tidspunkt da man knapt har sett noen resultater i form av norsk industriell deltagelse i JSF-programmet. Det sier medlemmene fra SV og SP. Dessuten presiserer de at Stortinget fastholder ønsket om reell valgfrihet fram til kampflybeslutningen skal tas i 2008.

Ikke noe for Høyre?

Komiteens flertall med unntak av H og KrF, mener at forsvarsindustrien er en viktig teknologisk drivkraft både for Forsvaret og for det sivile samfunn. Denne industrien skaper etter komiteens mening høyteknologiske arbeidsplasser i deler av landet som ellers er svakt utviklet næringsmessig.

Mange finner det oppsiktsvekkende at "industripartiet" Høyre ikke holder med om dette. Teknisk Ukeblad har spurt Høyres stortingsgruppe om dette virkelig stemmer, men har ikke fått svar.

Nix fra JSF

Medlemmene fra Frp og Sp viser til at Eurofighter allerede har levert opprag til norsk industri for langt høyere beløp enn det Stortinget opprinnelig la opp til. T

hales har fått ordre for 7,6 millioner Euro, Kongsberg Defense for 6,4, Triad for 2,4 og Ericsson for 6,0.

Dette er en situasjon som er svært ulik det som er realisert av oppdrag til norsk industri fra JSF. Medlemmene mener at norske bedrifter i langs større grad må trekkes med i JSF-prosjektene.

NITO vil ha industri

NITOs leder Martit Stykket sier i en kommentar til Teknisk Ukeblad at de er svært opptatt av fremtidige kampfly- og transportanskaffelser ut fra et industrielt synspunkt.

De har derfor holdt løpende kontakt med politikere for å sette fokus på disses ansvar og rolle for å opprettholde en konkurransedyktig forsvarsindustri.

NITO er fornøyd med flertallets utsagn om at teknologiutviklingen ved militær virksomhet stadig knyttes tettere sammen med teknolog til et sivilt marked.

Dessuten sier flertallet at det ved store materiellinnkjøp er avgjørende at norsk industri gis utviklingskontrakter i en tidlig fase av produktutviklingen. Dette har ifølge Marit Stykket alltid vært deres hovedbudskap.

Nå vil de at komiteen tar konsekvensen - og sørger for at utviklingsavtalen med Eurofighter oppgraderes til samme nivå som JSF. Samtidig er de enige med de komitémedlemmer som stiller spør ved å inngå en MoU nå.

- Velg Eurofighter!

Ut fra et industrielt ståsted har NITO anbefalt at man går inn for Eurofighter.

Årsaken er at Eurofighter har en annen innstilling til at deltakerlandene skal få industrioppdrag. Forsvarsdepartementet skal ha fått et tilbud fra Eurofighter om 100 prosent gjenkjøp.

Det er kjent at Østerrike får 150 prosent, Den Tsjekkiske Republikk 200 prosent, noe også Norge bør få til, anser NITO. I tillegg til gjenkjøp, tilbyr Eurofighter vedlikeholdskontrakter. Det gjør ikke JSF.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.