- Jeg er glad nå, for dette gikk helt etter planen, om ikke enda bedre. Nå har vi bokstavelig talt fjernet et problem, og sikkerheten er enda bedre.

Slik oppsummerer byggeleder Geir Larsen operasjonen med å sprenge vekk ei 70 tonns tung steinblokk som lå i fjellsiden over E6 nord for Skibotn i Troms. Det var ei geologisk befaring som nylig avdekket den løse og potensielt farlige blokka, 100 meter over og bare 30 meter fra hvitstripa.

- Vi definerte det som et strakstiltak å fjerne blokka kontrollert, sier Larsen. De siste dagene har han organisert alle de store linjene og små detaljene før salven gikk: Alt fra vaktbåt i fjorden, via helikoptertransport av 110 kilo dynamitt og et tonn sand for å dekke den med - til stenging av E6 i tre timer. Sistnevnte viser hvor godt operasjonen gikk. Bare noen mindre deler av fjellblokka havner på vegen, som raskt ble ryddet og åpnet 15 minutter før varslet tid