ARTIKKELSERIE-DATAFANGST

Sporing sparer

Effektive verktøy for håndtering av sporbarhet kan spare bedriften for enorme kostnader.

Artikkelforfatteren skriver at elektronisk sporing, i produksjonen, gir fordeler som raskere analyse av ”out of spec.”, begrenser vrak og tilbakekalling og muligheter for å avdekke flaskehalser
Artikkelforfatteren skriver at elektronisk sporing, i produksjonen, gir fordeler som raskere analyse av ”out of spec.”, begrenser vrak og tilbakekalling og muligheter for å avdekke flaskehalser
23. jan. 2013 - 12:02
Vis mer

Av: Petter Bjerkeli, Novotek

Her settes søkelyset på sporbarhet i selve produksjonen og hvilke fordeler produksjonsbedriftene kan ha ved å implementere gode verktøy for sporbarhet. For kravene til sporbarhet er stadig økende, ikke bare i regulerte industrier og næringsmiddel.

Manuelt og tungvint

Ofte starter behovet for sporbarhet etter en intern sluttkontroll. En vare eller batch er ikke i henhold til spesifikasjon. I verste fall starter behovet når varen allerede er sendt ut til kunde. Han/hun er misfornøyd med kvaliteten, og henvender seg til bedriften. Om ikke varen har fått skader under distribusjon, har noe gått galt i produksjonen. Grunnene kan være mange. 

Analysen begynner; Hvilken ordre gjelder det, når er varen produsert, hvor (på hvilken linje eller maskin) ble den produsert, hvilke råvarer, resultater fra eventuelle kvalitetstester, hvem har produsert varen, dokumentasjon, spesifikasjoner, produksjonsparametre, hvor varen er sendt etc. Det blir fort mye informasjon og holde styr på, før svaret er i boks. 

Elektronisk effektivitet 

Mange håndterer sporbarhet manuelt, dvs. på papir. Et antall oppslag må gjøres før man finner riktig informasjon. Det er en tidkrevende prosess, og man mister fort oversikten. Detaljeringsgraden kan også ofte være for lav til å trekke noen konklusjoner. 

Ved å registrere vareflyt og andre produksjonsdata elektronisk, er mye lagt til rette for å håndtere sporbarhet på en mer effektiv måte. Ofte kan kravene til sporbarhet ikke ”bare” dreie seg om at man kan spore, men også om tiden for å kunne finne årsaken. Og det er fortsatt den gamle leksa om at tid er penger…

Kostbare konsekvenser 

Sporbarhet handler om innsikt i produksjonen, sikkerhet og ikke minst muligheten for å redusere kostnader. Konsekvensene, av mangelfull sporbarhet, kan være fatale. Det finnes altfor mange eksempler på bedrifter som har tilbakekalt enorme mengder med produkter fra markedet, fordi det ikke har vært god nok sporbarhet til å kunne analysere og eventuelt begrense tilbakekallingen til kun de varene det gjelder. 

Bedrifter har tapt både store verdier, anseelse og markedsandeler! Den mest vanlige konsekvensen er nok likevel vrak internt i bedriften. Om et problem oppdages i sluttkontrollen, og sporbarheten er mangelfull, vil nok mange vrake en større mengde, for å være på den sikre siden. Et godt sporingssystem kan redde dagen med en langt mindre ”nålestikksoperasjon”! 

Funksjonalitet 

For å kunne spore produktene elektronisk gjennom produksjonen, fra råvare til ferdig produkt, må man kunne registrere forflytninger når det passerer fra et produksjonstrinn, linje eller en maskin til et annet. Dette skjer oftest ved å lage detekteringsmodeller i sporbarhetsløsningen som trigger ulike produksjonshendelser. 

Signaler fra kontrollsystemer (PLS og DCS) benyttes her. Man kan også bruke ulike teknologier for merking og lesing (strekkode, vision, datamatrix, RFID etc.). 

Et sporingssystem må kunne registrere disse forflytningene og samtidig relatere denne informasjonen til andre produksjonsparametere som kvalitetsinformasjon, prosessparametre (temperatur, densitet, vekt etc.) og andre hendelser. 

Analyse 

Glade operatører, og glade kunder/forbrukere, med full kontroll på produksjonenflaskehalser
Glade operatører, og glade kunder/forbrukere, med full kontroll på produksjonenflaskehalser
 

Ved en henvendelse, fra en misfornøyd kunde, vil man i praksis lese av en kode eller et serienummer på produktemballasjen eller selve varen og la systemet raskt finne relevant informasjon. Dette kan for eksempel være informasjon som produksjonsdato eller batch ID. 

Videre kan man gå gjennom et såkalt ”genealogy tree” for å se hvilke råvarer som har blitt benyttet, hvilke produksjonstrinn, linjer eller maskiner den har vært gjennom, relatere det til prosessverdier (eksempelvis en temperaturtrend), sjekke om alle parametre har vært innenfor produktspesifikasjonen etc. 

I et sporbarhetssystem kan man se både fremover og bakover, og analysere hva som har skjedd. Analysen vil kanskje vise at det har vært en svikt i en kvalitetstest. For eksempel kan en råvare som ikke er godkjent, likevel ha blitt brukt i produksjonen. Da gjelder det videre å kartlegge hvilke produkter denne råvaren har blitt benyttet i, og hvor dette eventuelt har blitt sendt. 

Er sporingssystemet integrert med ERP (forretningssystemet), er det raskt å se hvor en batch eller en vareserie har blitt sendt, og hvem som er mottager. Da blir muligheten for å begrense et eventuelt tilbakekall vesentlig større. 

Flere fordeler 

Et moderne sporingssystem gjør det kort og godt enklere å imøtekomme sporbarhetskrav fra både myndigheter og kunder. Det kan raskt identifisere hvilke produkter og forsendelser det gjelder, og dermed begrense en tilbakekalling til et minimum. Her er det mye å spare!! 

Tiden er også kritisk når det er snakk om tilbakekalling av produkter. Er systemet integrert med et ERP system, vil tilgangen på informasjon bli bedre og behandlingstiden, i forhold til å gi kunder og myndigheter tilbakemelding, kortere. 

Om sporbarhetsinformasjonen er nøyaktig nok, og det i tillegg er knyttet til prosessinformasjon, kan en analyse indikere om det er behov for å gjøre forbedringer i produksjonen. 

Kan betale seg selv

Et sporingssystem gir god oversikt over selve vareflyten i produksjonen, slik at man kan se om det er noe som hoper seg opp mellom produksjonstrinn, linjer eller maskiner (varer i arbeid). For mye varer i arbeid binder opp kapital. Denne oversikten forenkler identifikasjon av flaskehalser, samt å gjøre tiltak for å oppnå en bedre flyt. 

Tiden og ressursene, som spares på å gå fra manuell papirhåndtering til en mer automatisk og elektronisk registrering av sporbarhetsdata, vil innebære en vesentlig rasjonalisering som i seg selv kan betale en investering i et moderne sporingssystem. Når man i tillegg ser hvor store kostnader som ofte er involvert ved mangelfull sporbarhet, kan man spørre seg om bedriftene har råd til å la være? For det er ingen tvil om at en investering i systemer, for håndtering av sporbarhet på en effektiv måte, er lønnsomt!

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.