ENERGI

– Spør dere selv: Hvor mange russere jobber i kraftsektoren i Norge?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier at det gjennom historien er avslørt flere planer for å slå ut deler av kraftnettet. De ber kraftbransjen stille seg selv noen spørsmål.

Vigdis Grønhaug, assisterende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, spør om norsk kraftbransje gjør det for enkelt for trusselaktørene.
Vigdis Grønhaug, assisterende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, spør om norsk kraftbransje gjør det for enkelt for trusselaktørene. Ellen Viseth

– Hvor mange russere jobber i kraftsektoren i Norge i dag?
– Hvor mye kinesisk teknologi er brukt i verdikjedene deres?
– Hvordan er fjerntilgangen til å overvåke systemene deres, med de sårbarhetene det innebærer for sabotasje?

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.