INDUSTRI

Sponser NTNU med 60 millioner kroner

Ingeniører fra DNV kontrollerer sveisen på skip under bygging ved et verft.
Ingeniører fra DNV kontrollerer sveisen på skip under bygging ved et verft.

Avtalen har en total økonomisk ramme på nærmere 60 millioner kroner.

Den omfatter blant annet at DNV finansierer opprettelsen av tre nye professorater og seks-sju professor II-stillinger (professorer i bistilling).

DNV vil også gi stipendier til doktorgradsstudenter og finansiere både vanlig undervisning og forskning.

Jamre eller handle?

– Det er håpløst at det ikke er satsning på ting som er av betydning for næringslivet og samfunnet ellers. Man kan jamre seg over det, eller bestemme seg for å gjøre noe med det. Nå tar vi eget ansvar, og satser et betydelig beløp på å bedre situasjonen, sier direktør Pål Bergan i DNV til Teknisk Ukeblad.

Prioriteringer

Samarbeidet skal konsentreres om fire satsingsområder:

  • arktisk teknologi
  • marin transport
  • fornybar og miljøvennlig energi
  • integrerte operasjoner (IO) innen petroleumsnæringen

Forlenges?

Dette er den største universitetsavtalen som det internasjonale DNV-konsernet noensinne har inngått, ifølge en pressemelding fra NTNU.

Den foreløpige rammen er på fem år, men Bergan utelukker ikke at avtalen forlenges.

– Hvis vi ser at dette har ønsket effekt, altså at forskning og utdanning får høyere kvalitet, vil jeg tro at vi fortsetter samarbeidet, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.