Ingeniører fra DNV kontrollerer sveisen på skip under bygging ved et verft. (Bilde: DNV)
Det norske veritas skal sikre rekruttering og komeptanse ved å sponse professorater ved NTNU. (Bilde: DNV)
DNVs konsernsjef Henrik .O Madsen og NTNU-rektor Torbjørn Digernes undertegner samarbeidsavtalen som sikrer næringslivet maritim kompetanse og NTNU utdannings- og forskningskrefter i tida framover. (Bilde: NTNU-Info/Dina Margrethe Aspén )

Sponser NTNU med 60 millioner kroner

  • Industri

Avtalen har en total økonomisk ramme på nærmere 60 millioner kroner.

Den omfatter blant annet at DNV finansierer opprettelsen av tre nye professorater og seks-sju professor II-stillinger (professorer i bistilling).

DNV vil også gi stipendier til doktorgradsstudenter og finansiere både vanlig undervisning og forskning.

Jamre eller handle?

– Det er håpløst at det ikke er satsning på ting som er av betydning for næringslivet og samfunnet ellers. Man kan jamre seg over det, eller bestemme seg for å gjøre noe med det. Nå tar vi eget ansvar, og satser et betydelig beløp på å bedre situasjonen, sier direktør Pål Bergan i DNV til Teknisk Ukeblad.

Prioriteringer

Samarbeidet skal konsentreres om fire satsingsområder:

  • arktisk teknologi
  • marin transport
  • fornybar og miljøvennlig energi
  • integrerte operasjoner (IO) innen petroleumsnæringen

Forlenges?

Dette er den største universitetsavtalen som det internasjonale DNV-konsernet noensinne har inngått, ifølge en pressemelding fra NTNU.

Den foreløpige rammen er på fem år, men Bergan utelukker ikke at avtalen forlenges.

– Hvis vi ser at dette har ønsket effekt, altså at forskning og utdanning får høyere kvalitet, vil jeg tro at vi fortsetter samarbeidet, sier han.