MARITIM

Spøker for Holmøy og Kongsbergs lukkede oppdrettsskip

Selskapet har ikke fått nok oppdrettstillatelser til å kunne realisere havbruksprosjektet Eidsfjord Giant. Nå vil de anke på nytt.

Selskapene bak Eidsfjord Giant får ikke realisert konseptet med de tillatelsene de har fått.
Selskapene bak Eidsfjord Giant får ikke realisert konseptet med de tillatelsene de har fått. Illustrasjon: Holmøy maritime

Konseptet Eidsfjord Giant er et lukket oppdrettskonsept formet som et skip. Selskapene Holmøy Holding, gjennom datterselskapet Eidsfjord Sjøfarm, og Kongsberg Maritime (opprinnelig Rolls-Royce Marine, som ble overtatt av Kongsberg i 2019) søkte om utviklingstillatelser for å kunne realisere prosjektet gjennom en midlertidig ordning som ble avsluttet i 2017. 

Les mer om: