NYHETER

Splitte mine bramseil!

DNBs innovasjonspris på 1 million kroner gikk til Ulstein Power & Controls for skipsbrokonseptet Bridge Vision.

Arne Ove Rødstøl i Ulstein Power & Control (t.h.) mottar innovasjonsprisen på en million kroner fra Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.
Arne Ove Rødstøl i Ulstein Power & Control (t.h.) mottar innovasjonsprisen på en million kroner fra Rune Bjerke, konsernsjef i DNB. Bilde: Stig B Fiksdal

Jurien uttalelse

I juryens begrunnelse heter det blant annet at ”bedriften representerer en innovativ tenkning innenfor et område med et stort behov for modernisering.

Juryen har vektlagt at idéen er kunnskapsdrevet og kan bidra til å forsterke norsk næringsutvikling og bidra til å løfte en hel bransje.

Ideen tar utgangspunkt i en industri med lange tradisjoner og kan bidra til at Norge beholder et globalt fortrinn.

Løsningen vil sette en ny standard innenfor næringen som er en av de viktigste i Norge.

Ideen vil kunne bidra til betydelig forbedring og standardheving innenfor HMS der både mennesker og materielle verdier beskyttes bedre.

Den har utgangspunkt i en kystnær bransje. Kandidaten har vektlagt design og funksjonalitet på en nyskapende måte.

Idedugnad

Bridge Vision er utviklet i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, sammen med Kwant Controls og Høgskolen i Ålesund.

Prosjektet er støttet av Norsk Designråd og Norges Forskningsråd.

Broen ble kåret til Norges beste forretningsidé av banken. Konsernsjef i DNB og jurymedlem, Rune Bjerke, overrakte prisen til produktsjef i Ulstein Power & Control, Arne Ove Rødstøl, som tok imot på vegne av bedriften.

 

Sikkerhet i førersetet

 

Ulstein Power & Control, som holder til i Ålesund, har utviklet et konsept for en moderne skipsbro som setter mennesket i sentrum og som dermed er bedre egnet til i forhold til sikkerhet og komplekse operasjoner. Arbeidsstasjonene på broen er for eksempel utformet med tanke på å unngå trøtthet.

 

Optisk projeksjon

 

Skipbrokonseptet Bridge Vision setter operatøren i førersetet, bokstavelig talt.
Skipbrokonseptet Bridge Vision setter operatøren i førersetet, bokstavelig talt. Picasa/Ulstein Power & Control
 

Bridge Vision er et omfattende brusystem for fartøyer som blant annet skilter med optisk projeksjon (headup display) på vinduene og bevegelsesstyrt innhold på eller ved vinduene. Systemet skal automatisk tilpasse seg mannskapets foretrukne oppsett, og kommer også med nyutviklede, ergonomiske arbeidsstasjoner.

 

Operatøren har stått sentralt i utviklingen av konseptet, som ble lansert med brask og bram under ONS 2012. Et element i løsningen er altså bruk av optisk projeksjon på aktre bru, eller på store monitorer under bruvinduene på framre bro. Her får brukeren tilgang til informasjon og styre systemene gjennom bruk av intuitive kontaktkommandoer eller bevegelser.

 

Situasjonsbetinget informasjon

 

Projiseringen av informasjon skal gi brukerne alle relevante detaljer knyttet til en operasjon i rett i synsfeltet. Systemet prioriterer hvilken informasjon som kommer opp avhengig av operasjonen og situasjonen for skipet.

 

Informasjonssystemet kan også gjøre om brua til en simulator, enten til øvingsbruk eller som forberedelse til en kritisk operasjon.