Salten energigjenvinning

Spillvarme fra silisiumproduksjonen skal bli til 270 GWh kraft i året

– Vi fyrer for kråka.

Et energigjenvinningsanlegg basert på spillvarme fra silisiumproduksjonen, skal produsere 270 GWh i året på Elkem Salten i Nordland.
Et energigjenvinningsanlegg basert på spillvarme fra silisiumproduksjonen, skal produsere 270 GWh i året på Elkem Salten i Nordland. (Foto: Elkem Salten)

– Vi fyrer for kråka.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Elkem Salten Verk i Nordland er en stor produsent av silisium, noe som krever store mengder energi. I dag slippes den energien rett ut i luften igjen. 

– Slik det er nå slipper vi ut nærmere 1 TWh med energi gjennom skorsteinen, vi fyrer for kråka, sier Over Sørdahl, verkssjef på Elkem Salten, til Teknisk Ukeblad.  

Nå har de gått sammen med Kvitebjørn Energi om å bygge et energigjenvinningsanlegg, som tar i bruk spillvarmen fra verket. Med det skal i underkant av 30 prosent av verkets energiforbruk etter planen bli gjenvunnet.

Det vil gi en årlig kraftproduksjon på hele 270 GWh.

– Et relativt stort kraftverk

Elkem Salten og Kvitebjørn Energi har sammen dannet selskapet Salten Energigjenvinning, som skal drifte energigjenvinningsanlegget. Investeringsbeslutningen ble tatt tidligere i år, men det er først nå de har fått konsesjon til å drive det NVE beskriver som «et relativt stort kraftverk». 

Gjenvinningsanlegget har vært planlagt lenge. Teknisk Ukeblad skrev alt i 2012 at Elkem Salten ønsket å gjenvinne spillvarme

Prosjektet har en ramme på opptil én milliard kroner. 

Målet er å kunne utnytte den energien som i dag bokstavelig talt forsvinner ut i løse luften. 

– Å ha et energigjenvinningsanlegg er både miljømessig og økonomisk bra. Vi har et samfunnsmessig ansvar for å utnytte all den spillvarmen vi har, så mye som overhodet mulig, påpeker Sørdahl.

Samtidig påpeker han at anlegget ikke vil vært lønnsomt uten støtte fra Enova. 

Anlegget skal kunne gjenvinne i underkant av 30 prosent av den energien som i dag slippes ut. Det vil ha gjennomsnittlig effekt på 31 MW og en årlig produksjon på 270 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 15.000 husstander. 

Dampturbin

For å produsere silisium må de smelte kvarts, noe som krever store mengder energi. Dette skjer i tre ovner, og energien som brukes forsvinner så opp i en skorstein. 

I dag kjøles denne energien bort ved luftkjøling i uisolerte rør og falsklufttilsats fra cirka 700° C til omtrent 180° C, som er nødvendig for å kunne filtrere støv ut av avgassen.

– I dag går denne energien ut i luften, mens vi i fremtiden ønsker å frakte denne energien i rør til dampkjeler i det nye gjenvinningsanlegget, forklarer verkssjefen. 

Planen at varme i avgassen fra tre eksisterende ovner vil bli gjenvunnet i tre separate dampkjeler, en dampkjel per ovn. Dampen som genereres i de tre dampkjelene vil bli brukt til produksjon av elektrisk strøm i en felles dampturbin.

Strømmen som blir gjenvunnet blir så levert tilbake til strømnettet. 

40 meter høye kjeler

Hoveddelene i utbyggingen på Salten vil omfatte et kjelanlegg som består av tre tårn, med en høyde på 40 meter, ombygging og supplering av røykrørene som går fra ovnshallen til skorsteinen, turbinbygg, fundamenter for kjel og turbin og sjøvannsledninger. 

– Det er store kjeler, de er 46 meter høye og veier 500 tonn hver – og vi skal ha tre stykker av dem. Det er få produsenter av dette i verden. Både kjelene og turbinen prefabrikkeres før de til slutt settes sammen på verket, forklarer Sørdahl.

Anlegget vil med andre ord kreve en del plass, men vil være plassert sammen med det eksisterende produksjonsanlegget. Det vil heller ikke være noen endringer i utslippstillatelsen til Elkem Salten.

Byggearbeidene skal etter planen starte mot slutten av året. Går alt som det skal, planlegger de å være ferdige og klare til å gjenvinne energi i fjerde kvartal 2020. 

Tredje største industristøtte

Energigjenvinningsanlegget er antatt å koste opp mot én milliard kroner.

Elkems investering i prosjektet er på rundt 100 millioner kroner, og i tillegg finansieres anlegget med tilskudd fra Enova, og eksterne lån opp til 500 millioner kroner.

Enova har tidligere innvilget en støtte på 35 prosent, opp til 350 millioner kroner. Dette er det tredje største tilsagnet Enova noen sinne har gitt industrien.

– Det er en veldig god nyhet at Salten Energigjenvinning nå går i gang med byggingen av anlegget på Elkem Salten. På veien mot lavutslippssamfunnet må Norge styrke forsyningssikkerheten. Dette prosjektet er et særdeles godt eksempel på hvordan bedrifter kan samarbeide framover, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

– Betydelig kraftproduksjon basert på spillvarme

NVE er positive til tiltaket og skriver sin rapport om bakgrunnen for vedtaket at de mener det vil bidra til mer effektiv energiutnyttelse, med små eller ubetydelige negative konsekvenser.

Det understrekes også at NVE mener fordelene er klart større enn ulempene kraftverket medfører.

– Det er gledelig at det her kan etableres en betydelig kraftproduksjon basert kun på spillvarme og uten vesentlige miljøvirkninger, sier direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby, i en melding.

Både Sørfold kommune og Nordland fylkeskommune er positive til energigjenvinningsanlegget.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå