Spiker på tube

Limingen gjøres raskt og effektivt. På grunn av hurtig feste er det som regel ikke behov for tvinger. Limet danner en utfyllende og elastisk limfuge. Superfix kan lime under vann og har god motstandsdyktighet mot vann, varme, kulde og husholdnings kjemikalier. Ved liming under vann, får limet noe redusert vedheft til materialene. Limet er et godt alternativ dersom man vil unngå merker fra skruer og spikre.

Les mer om: