SAMFERDSEL

Spesialisering gir maritim vekst

6. nov. 2001 - 10:48

Maritim sektor skaper verdier for 45 milliarder kroner, eller ni prosent av all verdiskaping i landet. Maritimt Forum har deltatt i en studie som viser norsk maritim nærings dimensjon og vekstevne. Studien gransket størrelse, vekst, lønnsomhet og fortjeneste, og munner ut i flere anbefalinger om hvordan sektoren kan sørge for å klare seg enda bedre i årene som kommer.

Norsk regionpolitikk vil gjerne utjevne forskjeller. Studien anbefaler tvert imot at man bør betrakte regional spesialisering som et sunt uttrykk for næringsdynamikk, og at nærings- og regionalpolitikken snarere bør stimulere til videre spesialisering.

Næring og myndigheter anbefales også å satse på målrettet forskning og utdanning på alle nivåer – også på etter- og videreutdanning. Det er særlig behov for å styrke maritim fagopplæring, så studien hevder at utdanningstilbudene bør bli differensiert og plassert etter de regionale behov.

Næringsdynamikk

Betydningen av lokal næringsdynamikk framheves i studien som en sentral faktor. Studien anbefaler derfor at landets regionale maritime fora vektlegger å styrke næringsdynamikken i sin region, særlig rundt Oslofjorden og i Agder.

Styrkingen kan gjøres ved å stimulere til samarbeid, utvikle gode kommunikasjonsarenaer der hele næringen deltar, oppmuntre konkurrerende bedrifter til å lokalisere seg i regionen, stimulere til større kontakt mellom bedrifter og forsknings-/utdanningsleverandører, og sette i gang felles kompetanseprogrammer.

Næringsklynger

Gjennomgangen av koblinger og næringsklynger avdekker mangfold og styrke i visse regioner, med fremvekst av regionale komparative fortrinn. Også koblinger mot den nasjonale klyngen synes å være viktig for å utvikle regionenes komparative fortrinn.

Med den desentraliserte strukturen i det regionale mønsteret, og den store avstanden til internasjonale markeder, fremstår også utvikling av effektiv infrastruktur som et viktig tiltak.

Ulikheter

I Sunnhordland dominerer maritim næring, som står for en tredel av verdiskapingen. I Midt-Norge og Oslo/Akershus er tallet tre og fire prosent. Samtidig er Oslo/Akershus og Rogaland Sør de to største maritime regionene, enten omsetning eller verdiskaping måles.

Rundt Oslofjorden går det i retning av økt kunnskapsbasert tjenesteyting, som jus, finansiering, skipsmegling, klassifisering, assuranse og IKT. Her legges størst vekt på å finne høyt utdannet arbeidskraft.

Også Nord-Norge er blitt mer spesialisert: Allsidige verft retter seg nå enda mer mot fiskeriene. Spesialiseringen er ifølge studien sunn og nødvendig.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.