ARBEIDSLIV

Spesialhjelp mot spiseforstyrrelser

16. juni 2000 - 01:48

Norsk Fjernundervisning (NFU) har i samar beid med Aschehoug forlag lansert håndboken Sterk/svak, filmen «Det er ikke meg jeg fore stiller» og en CD som er basert på En historie om spiseforstyrrelser, i tillegg til et instruktivt veilederhefte om spiseforstyrrelser.

Boken er velskrevet med meget leservennlig layout. Den erfarne psykiateren og forfatteren Finn Skårderud har i tillegg til å skrive boken og veilederheftet, også bidratt til videoen. Han er opptatt av å motivere behandlere til å våge og behandle pasienter med spise forstyrrelser.

En myte

Opplegget gir pasientene håp om at det er mulig å bli frisk og skape optimisme hos helsepersonell i be handlingen. Det kan også skape behandlingsoptimisme og bidra i forebyggende arbeid.

– I de aller fleste tilfeller er det en myte at det er vanske lig å arbeide med pasienter med spiseproblemer, men det er viktig å kjenne til en del spesi elle forhold. Det handler blant annet om ambivalensen hos pasientene når det gjelder å bli frisk. Motivasjonen må bli til underveis i behandlingen, og det er viktig at behandlere arbeider med å skape en god allianse til pasi enten.

Utbredt

Forfatteren minner også om at helbredelsesprosenten er stor for denne pasientgruppen innen psykiatrien. Det antas at cirka 120.000 nordmenn lider av en eller annen spi seforstyrrelse. Ifølge Statens helsetilsyn har opptil 40.000 unge under 18 år alvorlige problemer i forhold til mat.

Veilederprosjektet om spiseforstyrrelser er et initiativ fra NFU og utviklet i samarbeid med Aschehoug forlag. Andre samarbeidspartner ne er Senter for barne- og ungdomspsykiatri, Den norske læge forening, Interessegruppen for kvin ner med Spiseforstyrrelser, Anorexia/Bulimia Foreningen, Norsk helse- og sosialforbund og Nordnorsk kompet ansesenter for spiseforstyrrelser.

– Budskapet er like aktuelt for dem som arbeider med barn som med eldre, mener prosjektleder Fride T. Lysklætt i Norsk Fjernundervisning.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.