Spenning i Bonn

  • energi

Det springende punkt er Japans innstilling. Dersom Japan godkjenner avtaler tror miljøvernministeren, ifølge NRK, at det senere blir mulig også å få med USA.

Japan innehar en vippeposisjon. Dersom det skal bli tilstrekkelig flertall blant industrilandene for avtalen i Bonn, må Japan være med på laget. Men Japan vil ha noe igjen for å støtte Kyotoavtalen. Greenpeace sier landet benytter alle smutthull det er mulig å finne.

Møtet i Bonn er egentlig fortsettelsen på COP6 som ble avsluttet i Haag i fjor uten resultater. Hovedspørsmålet da var en avklaring av regelverket for hvordan Kyotoavtalen skulle gjennomføres.

Blir også Bonnkonferansen resultatløs, er neste sjanse i Marrakech i månedsskiftet oktober-november i år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå