ARBEIDSLIV

Spennende høst i PF

Leif Haaland
4. sep. 2002 - 10:06

Det er ingen tilfeldighet at Den Polytekniske Forenings første høstmøte i jubileumsåret 2002 starter 11. september, sier foreningens ferske generalsekretær Fredrik Evjen. Da kommer Gore Vidal, en av USAs store forfattere og samfunnskritikere. Han skal fortelle hva som er skjedd med amerikansk utenrikspolitikk etter den tragiske hendelsen i fjor.

- Den som er på jakt etter samfunnskunnskap, vil ikke bli skuffet av PFs plenumsmøter i høst. Finansminister Per-Kristian Foss vil komme med sine tanker om forvaltning av landets totale rikdom, mens utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet vil berette om hvordan kvaliteten i skolen skal sikres.

Etter en smule oppstyr rundt NRKs organisering, blir det interessant å høre kringkastingssjef John G. Bernanders fremstilling av strategiske veivalg og hvilke teknologiske og markedsmessige endringer som vil påvirke rammebetingelsene.

Er det teknologien som driver oss - eller er det omvendt? Cand. scient og forfatter Eirik Newth spør om vitenskapen er i ferd med å feste grepet.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas er nå varm i stolen og kan komme med den diagnosen han har stilt for Telenor og hvilken fremtid konsernet kan få.

Siste plenumsmøte i år tar for seg holdninger og holdningsløshet i nærings- og samfunnslivet. Professor Stein Ringen og tidligere konsernsjef Jens P. Heyerdahl vil sammen oppklare for oss om vi lever i grådighetens tidsalder eller ikke.

Utgangspunktet for mange plenumsforedrag er artikler i PFs debattbok "Fakler" til 150-års jubileet. Flere tema derfra vil bli tatt opp til våren, ikke minst tema som går på holdninger og det å ta ansvar både for voksne og ungdom, sier Evjen.

Nye grupper

- Det er i faggruppene PFs egentlige liv foregår, sier Evjen. Gruppene er såpass små og oversiktlige at de gir gode muligheter for nettverksbygging. Han vil dessuten arbeide for å danne nye grupper innen nye områder. Noen skal vende seg spesielt mot yngre mennesker, andre mot kvinner. Han arbeider med en gruppe innen menneskelig utvikling og planlegger en som skal hete Kultur og verdiskaping. Gamle grupper blir om nødvendig revitalisert og de som strutter av livskraft kan gi næring til andre.

Målet er hele tiden å gå på jakt etter kunnskap - og underholdning! For Evjen er våken for at foredragsholdere og debattanter må kunne trollbinde tilhørerne både med høyt faglig nivå og innslag av "action". Evjen ønsker friske debatter og sterke meningsutvekslinger. Han håper på at flere tilhørere spretter opp og sier: -Nei hør nå her, herr foredragsholder!

Han har ingen betenkeligheter ved at det stilles spørsmål om det bestående. Det er bedre enn å gå med skylapper.

Generalsekretæren er opptatt av å levere kvalitet. Han vet inderlig godt at tilhørerne ikke ofrer sin knapt tilmålte tid på en kveld i PF - dersom de ikke får valuta for pengene.

Han tok selv jobben som generalsekretær fordi han var kunnskapshungrig og fordi han ønsket at debatten i foreningen kunne bli en motvekt mot de kommersielle debattene vi blant annet har i fjernsynet.

- Det er budskapet som er viktig, ikke at det går kjapt unna. Utfordringen blir å finne ut hva som vil prege samfunnsdebatten i fremtiden - og hvordan foreningen kan ligge i forkant av debatten, sier Evjen.