Spektakulær belysning av veiprosjekter: Flere er nominert til Norsk Lyspris 2021

Rekordmange prosjekter er nominert til Norsk Lyspris i år. Tre av dem er veianlegg som ble åpnet i fjor.

<em style="font-size: 1.6rem; color: #333333">Eier: </em
><span style="font-size: 1.6rem; color: #333333"
    >Statens Vegvesen</span
></span
>
 </figcaption>
</figure>
<p>
 <em>Oppdragsgiver/leietaker: </em>Statens Vegvesen<br /><em>Lysdesign: </em
>Zenisk AS<br /><em>Rådgivende ingeniør elektro (RIE): </em>Norconsult AS<br /><em
  >Arkitekt: </em
>Vegdirektoratet<br /><em>Leverandører: </em>Rebel light, Frizen belysning,
 Stockholm lighting<br /><em>In</em><em>stallatør: </em>X5 elektro
</p>
<figure
 class="article-media article-image f-right half-width image-container"
 data-align="right"
 data-width="half-width"
 data-id="2701472"
 data-neo-tag="Image"
 data-link-url="//img.gfx.no/2701/2701472/Tana%20%20bru%202.jpg"
>
 <img
  src="//img.gfx.no/2701/2701472/Tana%20%20bru%202.330x286!.jpg"
  alt="undefined"
  width="330"
  height="286"
  data-ratio="1.1499"
 />
 <figcaption class="article-media-caption">
  <div class="article-image-caption"> </div>
  <div class="article-image-photographer">Foto: nevena</div>
 </figcaption>
</figure>
<p>
 Lysdesignet av Tana bru er inspirert av fargene og dynamikken til nordlyset,
 og hver time vises ulike dynamiske lysscenarioer. All belysning er integrert i
 broens konstruksjon, og det er ingen master for verken funksjons- eller
 effektbelysning. For å oppnå og minimere lysforurensning og blending, har
 svært små spredningsvinkler blitt brukt for å samle lyset og gi størst mulig
 lysstyrke der det skal treffe. Dette gir også økt orienteringsevne for gående
 og syklende.
</p>
<p> </p>
<h3><strong>Åkersvika vegkryss</strong></h3>
<figure
 class="article-media article-image image-container f-none full-width"
 data-align="center"
 data-width="full-width"
 data-id="2701468"
 data-neo-tag="Image"
 data-link-url="//img.gfx.no/2701/2701468/akersvika%20kryss%201.jpg"
>
 <img
  src="https://img.gfx.no/2701/2701468/akersvika%20kryss%201.670x409!.jpg"
  alt="undefined"
  width="670"
  height="409"
  data-ratio="1.63666"
 />
 <figcaption class="article-media-caption">
  <div class="article-image-caption">
   <em>Eier: </em>Nye Veier AS<br />
   <em>Oppdragsgiver/leietaker: </em>Hæhre Entreprenør AS<br />
   <em>Lysdesign: </em>Rambøll Norge AS<br />
   <em>Rådgivende ingeniør elektro (RIE): </em>Rambøll Norge AS<br />
   <em>Arkitekt: </em>Rambøll Norge AS, Selberg ArkitekterAS<br />
   <em>Leverandører:</em><strong> </strong>Multilux AS<br />
   <em>Installatør: </em>Laje Innlandet AS
  </div>
 </figcaption>
</figure>

<figure
 class="article-media article-image f-right half-width image-container"
 data-align="right"
 data-width="half-width"
 data-id="2701469"
 data-neo-tag="Image"
 data-link-url="//img.gfx.no/2701/2701469/akersvika%20kryss%202.jpg"
>
 <img
  src="//img.gfx.no/2701/2701469/akersvika%20kryss%202.330x195!.jpg"
  alt="undefined"
  width="330"
  height="195"
  data-ratio="1.68634"
 />
 <figcaption class="article-media-caption">
  <div class="article-image-caption"> </div>
 </figcaption>
</figure>
<p>
 Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning
 som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa
 og naturreservatet Åkersvika. Effektbelysningen langs E6-strekningen bidrar
 til å bryte monotonien for trafikanter, med en utførelse som vekker
 oppmerksomhet, men som fremdeles ivaretar og ikke forringer
 trafikksikkerheten.
</p>
<h3><strong>Moskenes Servicebygg i Lofoten</strong></h3>
<figure
 class="article-media article-image image-container f-none full-width"
 data-align="center"
 data-width="full-width"
 data-id="2701475"
 data-neo-tag="Image"
 data-link-url="//img.gfx.no/2701/2701475/Moskenes%201.jpg"
>
 <img
  src="https://img.gfx.no/2701/2701475/Moskenes%201.670x474!.jpg"
  alt="undefined"
  width="670"
  height="474"
  data-ratio="1.41443"
 />
 <figcaption class="article-media-caption">
  <div class="article-image-caption"> </div>
 </figcaption>
 <em>Eier: </em>Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen, Nasjonale
 turistveger
</figure>
 <em><br />Oppdragsgiver/leietaker: </em>Statens vegvesen,
 Turistvegseksjonen<em><br />Lysdesign: </em>Light Bureau part of AFRY<em
  ><br />Rådgivende ingeniør elektro (RIE): </em
>AFRY<em><br />Arkitekt: </em>ARK / Vardehaugen AS<br /><em>Leverandører: </em
>Nortronic, LiniLED, Meanwell, Pharos<em><br />Installatør: </em>Aqila AS
<figure
 class="article-media article-image f-right half-width image-container"
 data-align="right"
 data-width="half-width"
 data-id="2701476"
 data-neo-tag="Image"
 data-link-url="//img.gfx.no/2701/2701476/Moskenes%202.jpg"
>
 <img
  src="//img.gfx.no/2701/2701476/Moskenes%202.330x232!.jpg"
  alt="undefined"
  width="330"
  height="232"
  data-ratio="1.41643"
 />
 <figcaption class="article-media-caption">
  <div class="article-image-caption"> </div>
 </figcaption>
</figure>
<p>
 «Metamorf» Belysningskonseptet henter sin inspirasjon fra naturen rundt
 Moskenes. Det nye belysningsanlegget til Moskenes Servicebygg er godt
 integrert i arkitekturen, fremhever byggets materialiteter, kvaliteter og
 formspråk - samt tydeliggjør området rundt og ivaretar andre funksjoner som
 god lesbarhet. Skiftninger i lysets farge, lyshet og mengde bidrar til at
 dette blir en futuristisk og moderne lysinstallasjon.
</p>
<p> </p>
<h3><strong>NightTune</strong></h3>
<p>(i klassen for beste tekniske løsning)</p>
<figure
 class="article-media article-image image-container f-none full-width"
 data-align="center"
 data-width="full-width"
 data-id="2701470"
 data-neo-tag="Image"
 data-link-url="//img.gfx.no/2701/2701470/Teknisk%20losning%201.jpg"
>
 <img
  src="https://img.gfx.no/2701/2701470/Teknisk%20losning%201.670x462!.jpg"
  alt="undefined"
  width="670"
  height="462"
  data-ratio="1.45138"
 />
 <figcaption class="article-media-caption">
  <div class="article-image-caption"> </div>
 </figcaption>
</figure>
<p>
 <em>Produsent: </em>Thorn<br /><strong><br /></strong>Denne teknologien
 tilpasser lysnivået og fargetemperatur fra en armatur automatisk etter
 nøyaktig tid på natten og nivået av aktivitet og trafikk i omgivelsene. Det
 fungerer ved å blande LED-lys med varme og kalde fargetemperaturer, og dimme
 to grupper av LED-lys opp og ned separat. Konseptet har et mål om å redusere
 lysforurensning og begrense skadevirkningene av det blå lyset.
</p>
Eier: Statens Vegvesen

Oppdragsgiver/leietaker: Statens Vegvesen
Lysdesign: Zenisk AS
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Norconsult AS
Arkitekt: Vegdirektoratet
Leverandører: Rebel light, Frizen belysning, Stockholm lighting
Installatør: X5 elektro

undefined
 
Foto: nevena

Lysdesignet av Tana bru er inspirert av fargene og dynamikken til nordlyset, og hver time vises ulike dynamiske lysscenarioer. All belysning er integrert i broens konstruksjon, og det er ingen master for verken funksjons- eller effektbelysning. For å oppnå og minimere lysforurensning og blending, har svært små spredningsvinkler blitt brukt for å samle lyset og gi størst mulig lysstyrke der det skal treffe. Dette gir også økt orienteringsevne for gående og syklende.

 

Åkersvika vegkryss

undefined
Eier: Nye Veier AS
Oppdragsgiver/leietaker: Hæhre Entreprenør AS
Lysdesign: Rambøll Norge AS
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Rambøll Norge AS
Arkitekt: Rambøll Norge AS, Selberg ArkitekterAS
Leverandører: Multilux AS
Installatør: Laje Innlandet AS
undefined
 

Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Effektbelysningen langs E6-strekningen bidrar til å bryte monotonien for trafikanter, med en utførelse som vekker oppmerksomhet, men som fremdeles ivaretar og ikke forringer trafikksikkerheten.

Moskenes Servicebygg i Lofoten

undefined
 
Eier: Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen, Nasjonale turistveger

Oppdragsgiver/leietaker: 
Statens vegvesen, Turistvegseksjonen
Lysdesign: 
Light Bureau part of AFRY
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): 
AFRY
Arkitekt: 
ARK / Vardehaugen AS
Leverandører: Nortronic, LiniLED, Meanwell, Pharos
Installatør: 
Aqila AS
undefined
 

«Metamorf» Belysningskonseptet henter sin inspirasjon fra naturen rundt Moskenes. Det nye belysningsanlegget til Moskenes Servicebygg er godt integrert i arkitekturen, fremhever byggets materialiteter, kvaliteter og formspråk - samt tydeliggjør området rundt og ivaretar andre funksjoner som god lesbarhet. Skiftninger i lysets farge, lyshet og mengde bidrar til at dette blir en futuristisk og moderne lysinstallasjon.

 

NightTune

(i klassen for beste tekniske løsning)

undefined
 

Produsent: Thorn

Denne teknologien tilpasser lysnivået og fargetemperatur fra en armatur automatisk etter nøyaktig tid på natten og nivået av aktivitet og trafikk i omgivelsene. Det fungerer ved å blande LED-lys med varme og kalde fargetemperaturer, og dimme to grupper av LED-lys opp og ned separat. Konseptet har et mål om å redusere lysforurensning og begrense skadevirkningene av det blå lyset.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. okt. 2021 - 08:27

- Prisen synliggjør betydningen av godt lysdesign og fremhever innovative belysningsprosjekter- og produkter. God belysning har stor påvirkning på klima, miljø, energi, helse og trivsel. Norsk Lyspris er derfor viktig for å synliggjøre disse fordelene for samfunnet, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder i Lyskultur.

Prisen ble etablert av Lyskultur i 2001, og har befestet seg i bransjen som en høythengende hedersutmerkelse som mange kjemper om. Juryens vurdering av søknadene har resultert i hele 21 nominerte prosjekter og produkter. Vinnerne kåres via en live stream fra Doga 17. november. Én av vinnerne av Norsk Lyspris går videre til Nordisk Lyspris.

De nominerte veirelaterte prosjektene til Norsk Lyspris 2021 er:

Tana bru

Eier: Statens Vegvesen

Oppdragsgiver/leietaker: Statens Vegvesen
Lysdesign: Zenisk AS
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Norconsult AS
Arkitekt: Vegdirektoratet
Leverandører: Rebel light, Frizen belysning, Stockholm lighting
Installatør: X5 elektro

undefined
 
Foto: nevena

Lysdesignet av Tana bru er inspirert av fargene og dynamikken til nordlyset, og hver time vises ulike dynamiske lysscenarioer. All belysning er integrert i broens konstruksjon, og det er ingen master for verken funksjons- eller effektbelysning. For å oppnå og minimere lysforurensning og blending, har svært små spredningsvinkler blitt brukt for å samle lyset og gi størst mulig lysstyrke der det skal treffe. Dette gir også økt orienteringsevne for gående og syklende.

 

Åkersvika vegkryss

undefined
Eier: Nye Veier AS
Oppdragsgiver/leietaker: Hæhre Entreprenør AS
Lysdesign: Rambøll Norge AS
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Rambøll Norge AS
Arkitekt: Rambøll Norge AS, Selberg ArkitekterAS
Leverandører: Multilux AS
Installatør: Laje Innlandet AS
undefined
 

Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Effektbelysningen langs E6-strekningen bidrar til å bryte monotonien for trafikanter, med en utførelse som vekker oppmerksomhet, men som fremdeles ivaretar og ikke forringer trafikksikkerheten.

Moskenes Servicebygg i Lofoten

undefined
 
Eier: Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen, Nasjonale turistveger

Oppdragsgiver/leietaker: 
Statens vegvesen, Turistvegseksjonen
Lysdesign: 
Light Bureau part of AFRY
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): 
AFRY
Arkitekt: 
ARK / Vardehaugen AS
Leverandører: Nortronic, LiniLED, Meanwell, Pharos
Installatør: 
Aqila AS
undefined
 

«Metamorf» Belysningskonseptet henter sin inspirasjon fra naturen rundt Moskenes. Det nye belysningsanlegget til Moskenes Servicebygg er godt integrert i arkitekturen, fremhever byggets materialiteter, kvaliteter og formspråk - samt tydeliggjør området rundt og ivaretar andre funksjoner som god lesbarhet. Skiftninger i lysets farge, lyshet og mengde bidrar til at dette blir en futuristisk og moderne lysinstallasjon.

 

NightTune

(i klassen for beste tekniske løsning)

undefined
 

Produsent: Thorn

Denne teknologien tilpasser lysnivået og fargetemperatur fra en armatur automatisk etter nøyaktig tid på natten og nivået av aktivitet og trafikk i omgivelsene. Det fungerer ved å blande LED-lys med varme og kalde fargetemperaturer, og dimme to grupper av LED-lys opp og ned separat. Konseptet har et mål om å redusere lysforurensning og begrense skadevirkningene av det blå lyset.

Foto: nevena

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.