Sparket igang debatten om organisering av veisektoren

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård bedyrer at han ikke har noen fasit på den kommende diskusjonen om hvordan veisektoren bør organiseres i årene som kommer.

Rodts Sofie Marhaug, Høyres Trond Helleland og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på OFVs frokostmøte.
Rodts Sofie Marhaug, Høyres Trond Helleland og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på OFVs frokostmøte. Foto: Jarle Skoglund
20. juni 2023 - 12:47

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) traff planken godt med sitt planlagte møte om hvordan få mer vei for pengene, siden Samferdselsdepartementet bare dager i forveien annonserte det store utredningsoppdraget om organiseringen av veisektoren.

Bidrar den statlige veisektoren til effektiv ressursutnyttelse, politisk styring og ivaretakelse av de overordnede målene i Nasjonal transportplan (NTP), er spørsmålet utredningen skal gi svar på. Dette var også hovedtema på tirsdagens frokostmøte i regi av OFV.

Les også

Ny rapport slår fast: Nye Veier ga «mer for pengene»

Veidekke-skryt til Nye Veier

Direktør Veidekke Anlegg, Neal Nordahl, <i>Foto:   Jarle Skoglund</i>
Direktør Veidekke Anlegg, Neal Nordahl, Foto:   Jarle Skoglund

En av innlederne var Neal Nordahl, direktør Veidekke Anlegg, som ut fra entreprenørprespektiv mente at etableringen av Nye Veier har bidratt til både vekst og innovasjon for hele bransjen.

– Vi har erfart Nye Veier som en lettbent, foroverlent og lyttende organisasjon som har ført til mer samarbeid, bedre prosjektstyring, økt effektivitet og mer forutsigbar veibygging.

Samtidig understreket han at endringstempoet i Statens vegvesen, etter å ha fått en konkurrerende utbyggingsorganisasjon, har økt betraktelig. – Det er bare så synd at utbygging, drift og vedlikehold i Statens vegvesen forsvinner i alle andre samfunnskritiske oppgavene som etaten har, sa Neal Nordahl.

Effekten av Nye Veier

 – Jeg ønsker å få kartlagt hvilke effekter etableringen av Nye Veier har hatt på veisektoren
samlet sett, både gjennom det NV selv har gjort og gjennom endringene det har ført til hos Statens vegvesen og eventuelt hos andre aktører i sektoren, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om oppdraget som det neste halvåret skal besvares av et konsulentfirma.

– Oppdraget går altså ut på å gi svar på om dagens organisering samlet sett er den beste for å nå målene som er satt i Nasjonal transportplan, sa Nygård og viste til at Regjeringen i  Hurdalsplattformen har sagt at man skal «utrede hvordan utbygging, drift og
vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende
utbygging».

Har gitt fra seg styringen

I den påfølgende debatten deltok bl a Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som mente at stortingspolitikerne med opprettelsen av Nye Veier har gitt fra seg styringen og prioriteringen av veiprosjektene som selskapet har fått ansvar for.

Høyres Trond Helleland mente at Nye Veier har vært et viktig virkemiddel for å oppfylle myndighetenes mål med veipolitikken, samt at selskapet har bidratt med viktig innovasjon.

– Det verste som etter min mening kan skje, er om Nye Veiers oppgaver blir tilbakeført til Statens vegvesen. Vi trenger to statlige byggherremiljøer som kan puste hverandre i nakken, mente Helleland.

Rapporten kommer 11.desember

Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV i prat med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. <i>Foto:   Jarle Skoglund</i>
Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV i prat med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto:   Jarle Skoglund

Debatten om framtidig organisering av veisektoren kommer til å gå en lang tid framover. Regjeringen har såvidt rukket å lyse ut utredningsoppgaven som skal analysere effektivitet og måloppnåelse innenfor dagens organisering av veisektoren på statlig nivå. 

Når så den prosessen er over og Samferdselsdepartementet har fått en oppdragstaker på plass, har de tiden fram til 11. desember å lage sin sluttrapport.

Departementet har ikke tatt stilling til hvordan rapportens konklusjoner og anbefalinger skal behandles videre. 

Les også

MENING: - Ikke mer vei for pengene, nei

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.