NYHETER

Sparker igang bypakke Bodø i år

 

Rv 80 mellom Tverlandet og Bodø sentrum er i dags sterkt trafikk- og ulykkesbelastet. Foto: Jarle Skoglund
Rv 80 mellom Tverlandet og Bodø sentrum er i dags sterkt trafikk- og ulykkesbelastet. Foto: Jarle Skoglund
20. juni 2014 - 12:12

Prosjektet går videre langs dagens riksveg 80 til Thallekrysset og langs Olav V gate (arm av riksveg 80) forbi kryss med Gamle riksvei.

 

Også for gående og syklende

Bypakke Bodø omfatter også en rekke tiltak for gående og syklende og for å bedre trafikksikkerheten.

Innenfor bypakken er det også lagt opp til tiltak for å bidra til bedre framkommelighet og kortere kjøretid for kollektivtrafikken. Disse tiltakene skal gjennomføres på riksveger, fylkesveger og kommunale veger. I tillegg kommer utbygging av holdeplasser med universell utforming.

 

- Bodø får et tryggere og mer effektivt transportsystem, som vil bidra til bedre bymiljø, økt framkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for gående og syklister. Byens innfartsåre, riksveg 80, skal bygges ut til firefelts veg på strekningen Hunstadmoen – Thallekrysset. Regjeringen åpner også for endringer i bompengeopplegget, noe som skal komme trafikantene til gode i form av lavere bomtakster.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

 

Økonomisk ramme

Bypakke Bodø har en samlet økonomisk ramme på 2820 millioner 2014-kroner. I tillegg vil Nordland fylkeskommune styrke driften av kollektivtilbudet med til sammen 59 millioner 2014-kroner i perioden 2014-2021.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

I tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av bompenger, statlige bevilgninger og midler fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

 

Timesregel: Betal én gang, få et fritt antall passeringer i én time

I forslaget fra regjeringen er det også lagt til grunn at bompengeoppleget for bypakken skal samordnes med den allerede igangsatte innkrevingen for prosjektet riksveg 80 Løding – Vikan (Tverlandsbrua). En slik samordning er i tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak. Forslaget betyr også at det innføres en timesregel for bompasseringer. For alle trafikanter vil dermed betaling av én bompassering gi rett til et fritt antall passeringer i løpet av én time. I tillegg skal det innføres et passeringstak, slik at ingen skal betale for mer enn 80 passeringer per kjøretøy i løpet av én kalendermåned.

 

Mulige endringer i bompengeopplegg 

I forslaget blir det vist til regjeringen legger opp til en omorganisering av bompengesektoren, slik at dagens mange bompengeselskap blir redusert til et fåtall.

Dette kan gi lavere administrasjonskostnader og mer effektiv drift. For ytterligere å spare bilistene for å dekke store løpende finansieringskostnader vil regjeringen også innføre en rentekompensasjonsordning for bompengelån.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

- Samferdselsdepartementet åpner derfor for å gjøre endringer i takst- og innkrevingsopplegget for Bypakke Bodø. Regjeringen foreslår at departementet skal få fullmakt til å endre takster i tråd med eventuelle endrede renteforutsetninger, innføring av envegs innkreving av bompenger og en reduksjon i antallet bomstasjoner. Slike mulige endringer i takst- og innkrevingsopplegget for bypakken skal skje i samråd med lokale myndigheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.