Sparer strøm: Narrer hjernen til å tro at det er lyst

Det nye lyskonseptet bruker hundrevis av sensorer og et knep som senker strømregninga.

Sparer strøm: Narrer hjernen til å tro at det er lyst
I ÅF Lighting/Light Bureaus egne kontorlokaler tester de ut lyskonsepter på sine egne medarbeidere før de setter dem ut i livet. Foto: Tuva Strøm Johannessen

Powerhouse-bygget i Trondheim var først ut med det nye lyskonseptet som både skal spare energi og øke det daglige velbefinnende til brukerne. Plusshusstandarden for belysning er på 12,5 kWh per kvadratmeter per år. På Brattøra i Trondheim har de slått standarden med god margin, ifølge Morten Jensen, lederen av Light Bureau Norge (tidligere ÅF Lighting), som har designet lysanlegget.