Sparer 40 millioner: Slik slapp de unna rådyr fundamentering i Bispevika

Bygger på peler i sjøen - forankrer prosjektet i bygget bak.

Sparer 40 millioner: Slik slapp de unna rådyr fundamentering i Bispevika
Første byggetrinn i Vannkunsten i Bispevika er på god vei mot ferdigstilling. Andre byggetrinn bød på tekniske utfordringer for byggherre og entrepremør. Foto: Ida Oftebro/Teknisk ukeblad

I Bjørvika i Oslo bygges nå en helt ny fjordby i et område der kaianlegg og motorvei tidligere har rådet grunnen alene. En av grunnene til at det aldri har blitt bygget noe her tidligere, er at grunnforholdene i området er svært vanskelige. Grunnen består av leire, kulturlag med arkeologi, forurensede masser og gammel sagflis, og det er langt ned til fast fjell.