Sparer millioner på smart fundamentering i Bjørvika

Sparer 40 millioner: Slik slapp de unna rådyr fundamentering i Bispevika

Bygger på peler i sjøen - forankrer prosjektet i bygget bak.

Første byggetrinn i Vannkunsten i Bispevika er på god vei mot ferdigstilling. Andre byggetrinn bød på tekniske utfordringer for byggherre og entrepremør.
Første byggetrinn i Vannkunsten i Bispevika er på god vei mot ferdigstilling. Andre byggetrinn bød på tekniske utfordringer for byggherre og entrepremør. (Foto: Ida Oftebro/Teknisk ukeblad)

Bygger på peler i sjøen - forankrer prosjektet i bygget bak.

I Bjørvika i Oslo bygges nå en helt ny fjordby i et område der kaianlegg og motorvei tidligere har rådet grunnen alene. En av grunnene til at det aldri har blitt bygget noe her tidligere, er at grunnforholdene i området er svært vanskelige. Grunnen består av leire, kulturlag med arkeologi, forurensede masser og gammel sagflis, og det er langt ned til fast fjell.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå