PROSJEKTER

Sparer 36 dekar matjord ved å nedskalere E18 Retvet-Vinterbro til smal firefelts

Ved å bygge smal firefelt, redusere tunnelbredden og senke farten fra 110 til 100 km/t kan prosjektet E18 Retvet-Vinterbro både spare både jordbruksarealer, klimagassutslipp og penger.

Ved å i stedet bygge en smal firefelts motorvei, reduseres totalbredden inklusive veiskulder fra 25 til 23,5 meter.
Ved å i stedet bygge en smal firefelts motorvei, reduseres totalbredden inklusive veiskulder fra 25 til 23,5 meter. Illustrasjon: Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
17. juni 2022 - 08:45

Det siste året har Vegvesenets prosjektledelse jobbet med å optimalisere prosjektet. Alle steiner er snudd i jakten på løsninger som kan redusere arealinngrep, utslipp av klimagasser og kostnadene til prosjektet.

Prosjektet E18 Retvet–Vinterbro er totalt 16 kilometer og er siste etappe på utbyggingen av E18 mellom Oslo og Ørje ved svenskegrensa. 

Den regulerte løsningen fra 2017 tilsier firefelts motorvei og tunneltverrsnitt på fra 10,5 til 14,5 meter. Det er beregnet at årsdøgntrafikken på strekningen vil i 2030 variere mellom 15.300 og 37.200 kjøretøy.

Nye Horten stasjon en en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Nykirke og Barkåker.
Les også

Vestfoldbane-entreprenør har saksøkt Bane Nor

36 dekar matjord kan spares

Resultatet er blant annet at Statens vegvesen nå ønsker å bygge E18 som smal firefelt på den 14 kilometer lange strekningen fra Retvet til Nygårdskrysset. Det innebærer at totalbredden på veien inklusive veiskulder reduseres fra 25 til 23,5 meter.

Prosjektet har også søkt Vegdirektoratet om fravik fra vegnormalene, slik at tunnelbredden på Holstad- og Fredstatunnelene kan reduseres til 9,5 meter.

Det krever at hastigheten settes ned fra 110 til 100 kilometer i timen. Disse endringene kommer i tillegg til det tidligere skisserte forslaget om å redusere utbyggingen av Vinterbrokrysset for å spare kostnader. Vegvesenets beregninger viser at disse endringene kan redusere prosjektets klimagassutslipp med 20500 tonn CO2-ekvivalenter.

Sparer  jordbruksområder

I tillegg vil 36 dekar jordbruksarealer bli spart. Endringene som er foreslått for E18 Retvet-Vinterbro er derfor et viktig steg på veien mot å nå både FNs bærekraftsmål og nasjonale mål for klima og miljø.

– Området der vi skal bygge ny E18 er viktige jordbruksområder med blant annet dyrking av korn. Jeg er derfor glad for at det nå ser ut til at vi kan få redusert arealet vi trenger til veibyggingen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

– Og om vi får aksept for vårt ønske om å redusere tunnelprofilen, så vil det minske masseoverskuddet fra tunnelene. Det igjen gjør at transportbehovet knyttet til bortkjøring av stein minker, noe som er positivt for klimaet, sier Mary-Ann Breisnes som er prosjektleder for E18 Retvet-Vinterbro.

Effektmålene opprettholdes

Det overordnede effektmålet for E18 Retvet-Vinterbro er at ingen skal bli drept eller hardt skadd på strekningen etter veiåpning, og at reisetiden skal reduseres for personer og gods mellom Indre Østfold og Oslo.

Prosjektleder Breisnes understreker at målet er det samme også med de foreslåtte endringene i prosjektet.

- Bedret trafikksikkerhet er førende for alt vi planlegger. Når det gjelder målet om kortere reisetid fra Retvet til Vinterbro, så viser beregningene at endringene gir en liten reduksjon i måloppnåelse for den enkelte reisende. Men dette blir oppveid av at flere vil benytte den nye E18-strekningen som følge av lavere takser. Den samlede nytten vil dermed bli opprettholdt, sier hun.

Fellesprosjektet ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle utenfor Bergen er regjeringens nest mest kostbare NTP-lovnad så langt.
Les også

Dette er milliardprosjektene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.