Spar strøm - gratis!

INNVIKLET: Pir II Arkitektkontor har tegnet Mæla skole. Eiendomssjefen i Skien kommune sier at det i beskrivelsen fra arkitekten stod at det skulle brukes «Moniflex eller tilsvarende» som isolasjon. Hvordan det kunne bli gjort feil i denne saken, mener han er en disputt mellom arkitekt og leverandør. (Bilde: Pir II Arkitektkontor)
Mæla ungdomsskole i Skien blir ikke bare miljøvennlig. Den får også et spennende, moderne interiør. (Bilde: Pir II Arkitektkontor)
(Bilde: Pir II Arkitekter)

Dette gjelder i første rekke næringsbygg, og er en av konklusjonene i den forestående sluttrapporten fra prosjektet «Passive climatisation».

SINTEF Byggforsk har vært ansvarlig for prosjektet, og rapporten skal være ferdig før påske.

Biloger vanskeligere

– Når det gjelder boligbygg, må en regne med 2–5 prosent påslag på investeringene. Det vil si anslagsvis 3–15 års nedbetaling på kapitalkostandene, sier SINTEF-forskeren Tor Helge Dokka.

Prosjektet løp i tidsrommet 2002–2005, og kostet rundt 7,5 millioner kroner. Av dette har Forskningsrådet bidratt med 3,5 millioner kroner gjennom programmet Renergi.

Signalprosjekter

En rekke byggeprosjekter har vært involvert, de to viktigste er Mæla ungdomsskole i Skien og boligprosjektet Husby Amfi i Stjørdal.

I tillegg til sluttrapporten, skal prosjektet også produsere ei håndbok i prosjektering av passive klimatiseringstiltak innen sommeren. SINTEF har også utviklet et simuleringsprogram for samme formål.

– Håndboka og simuleringsprogrammet er på det nærmeste ferdig. Men vi venter litt med å presentere dem, i påvente av hvordan EUs bygningsdirektiv kommer til å bli implementeret i det norske regelverket, sier Dokka.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå