ARKIVNYHETER

Spar på Luva

LANGT UT: Luva blir det feltet som ligger lengst fra land på norsk sokkel.
LANGT UT: Luva blir det feltet som ligger lengst fra land på norsk sokkel. Bilde: Ill: Statoil
Anders J. Steensen
14. juni 2011 - 14:29

Stjørdal: – Vi har valgt en Spar-plattform etter at vi så på flere konsepter, deriblant en ny plattform fra Sevan. Men i den siste runden falt valget på en Spar-plattform. Denne konstruksjonen har de egenskapene som skal til for å tåle de værharde områdene på Luva-feltet forteller prosjektleder Torolf Christensen.

FLYTENDE TÅRN: Spar-plattformer baseres på en lang vertikal søyle i som fastforankres til bunnen. På toppen settes det et dekk. Luva blir første på norsk sokkel med en slik løsning som også innebøre stål stigerør med tørre brønnhoder. Bildet viser Technips forslag til løsning. ILL Technip

Tørre brønnhoder

Dette blir første gang en slik løsning er valgt for en utbygging på norsk sokkel. Fordelen med en Spar-plattform på det store vanndypet er at den har tørre brønnhoder ved at brønnene føres opp til plattformen via stigerør av stål, såkalte steel catenary risers (SCR), en løsning som er velkjent fra dypvannsområdene i Den mexicanske golfen. Stigerørene føres opp gjennom senter i Sparkolonnen mens de kobles til brønnene på havbunnen horisontalt ved at de bøyes og legges et horisontalt på bunnen. Der er de innfestet i et fast punkt.

– Vi mener at Spar med SCR er det beste valget for utbyggingen på Vøringplatået. Det finnes flere leverandører av Sparløsninger og vi kan få en anbudskonkurranse, sier Christensen.Marginalfelt

Luva-utbyggingen er marginal. Den består av tre felt som skal knyttes sammen, Luva, Haklang og Snefrid. Ressursgrunnlaget er begrenset, mellom 40 og 60 milliarder Sm 3 med tørr gass. Lisensinnehaverne håper at det finne ekstra ressurser i Luva lisensen, men da må det letes etter nye forekomster.

Senere kan Asterix-feltet også kobles til Luva, men det ligger foreløpig for langt vets til at det er interessant å tilknytte dette Luva i første fase av feltutbyggingen. – Vi håper at det finnes flere gassfelt i området og at Luva-lpattforen kan utvikles til å bi et feltsenter, sier Christensen.Til Nyhamna

Gassen er planlagt ført til land gjennom et gasstransportsystem på 480 kilometer til Ormen Lage-anlegget på Nyhamna, for videre transport derfra til markedet i Storbritannia. Dette transportsystemet utvikles av Gassco. For å få økonomi i denne investeringen, så skal Shell koble seg til feltet i forbindelse med deres planlagte Linnom-utbygging lenger sør i Norskehavet.

VIKTIG: Luva-utbyggingen er viktig for å sikre nok norsk gass inn i det europeiske markedet, sier prosjektleder Toralf Christensen. Anders J. Steensen

Verdens største

Selve Luva-plattformen blir verden største Spar og den første med lager. Selv om gassen fra reservoaret er tørr gass uten CO2, så må det skilles ut et kondensat. Dette skal lagres i en tank på 25 000 m³ i søylen på plattformen. Totalt regner Statoil med at det er rundt 1 millioner Sm3 (6,3 millioner fat o.e) med kondensat i utvinnbare reserver. Dagsproduksjonen av gass er på 20 millioner Sm2 om dagen, tilsvarende 200 GWh energi.

Selve utbyggingen er 340 kilometer vest for Bodø. Nærmeste oljeinstallasjon er Norne, som ligger 140 kilometer fra Luva. Statoil har vurdert tilførsel av elektrisk kraft fra land, men kommet til at det blir for dyrt. Derfor vil det installeres et vanlig kraftsystem om bord med gassturbiner.

Flere kontrakter

For å opprettholde mest mulig oppdrift, skjer innfestningen til bunnen med stramt forankrete fibertau. Dette er en teknologi som er mye brukt og ble utviklet blant annet i nært samarbeid med SINTEF tilbake på slutten av 1990-tallet. Selve Sparkonseptet ble i sin tid utviklet av den amerikanske delen av Aker Solutionns i samarbeid med McDermott.

Aker Solutions har et eget konsept for Spar, mens det opprinnelige konseptet er videreført av McDermot og franske Technip, som overtok Aker Solutions finske verft i 2001. Plattformen er slik at Dekk og skrog kan utvikles og bygges hver for seg.Klar 2016

Planen videre er at endelig konseptvalg gjøres til jul i år. Plan for utbygging og drift vil overleveres i løpet av første kvartal neste år, mens endelig investeringsbeslutning vil fattes i tredje kvartal 2012. Panlagt oppstart er 1. oktober 2016. – En av våre store utfordringer er ikke knyttet til operasjonen uten i havet, men hvorvidt det er nok tilgjengelig kraft på Nyhamna slik at også Luva kan bruke denne infrastrukturens, sier Torolf Christensen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.