OPP 20 PROSENT: Funnene på Goliat og Nucula har sørget for at Oljedirekttoratet oppjusterer framtidsutsiktene for nordområdene. (Bilde: Statoil)

Spår oljepris mot 200 dollar innen to år

Det er høyst usikkert når og hvor prisstigningen vil ende, mener den amerikanske analytikeren Arjun N. Murti, som er tilknyttet investeringsbanken og meglerhuset Goldman Sachs.

- Langvarig

Han skrev i et notat i går at svikten på tilbudssiden i oljemarkedet blir stadig tydeligere. Etterspørselen vokser nå langt raskere enn tilbudet, framholdt han.

– Slik vi ser det, vil den gradvise prisøkningen kunne vare lenger enn et brått prishopp, en «super spike», skrev Murti. Super spike-teorien går ut på at knappe forsyninger sammen med økende etterspørsel i visse land vil gi dramatisk og varig økning av oljeprisen.

Traff forrige gang

Det var den samme Arjun N. Murti som i april 2005 ble ledd ut for å ha antydet at prisen på råolje kunne komme opp i 105 dollar fatet. Prisen lå da på under det halve – 57 dollar per fat – og en analytiker stemplet Murtis spådom som «latterlig».

Denne analytikeren, Tim Evans i analysefirmaet Citi Investment Research, sier nå at oljeprisen like godt kan komme til å falle drastisk fra dagens nivå på over 120 dollar. Han ser ikke bort fra et prisfall på 40 til 50 dollar per fat i løpet av et halvt til to år.

Tilbud og etterspørsel

Angrep på produksjonsanlegg i Nigeria, turbulens rundt Iran, spenning mellom Irak og Tyrkia – samt stagnasjon/tilbakegang i modne områder som Nordsjøen, Russland og Mexicogolfen – bidrar til meglerhusets konklusjoner.

I tillegg ser ikke etterspørselen i vekstøkonomiene i Asia ut til å la seg affisere av finanskriser og høy oljepris, argumenterer Arjun N. Murti.

Tror på prisfall

SEB Enskilda deler ikke oppfatningen om at oljeprisen vil stige.

– Vi tror det allerede nå blir produsert mer enn det forbrukes, og at det bare vil øke utover i år, fastholder Arnstein Wikestrand i SEB Enskilda overfor Finansavisen.

For at SEB Enskildas allerede uttalte forventninger om en snittpris på 80 dollar per fat i 2008 skal holde stikk, må snittprisen ned til 69 dollar fatet for hele resten av året, fra og med i dag.