Spår mer lyn og torden i årene fremover

Klimaendringene kan øke aktiviteten.

Spår mer lyn og torden i årene fremover
ØKER: I følge ny rapport fra NVE kan klimaendringene føre til en økning i lynaktiviteten på 25 prosent fram mot 2050. Bilde: Scanpix

Klimaendringene kan føre til en økning i lynaktiviteten på 25 prosent fram mot 2050. Det kan føre til flere feil i kraftforsyningen, ifølge en ny rapport fra NVE.

Økning

Lyn er en hyppig årsak til feil i kraftforsyningen. Mot århundreskiftet er det ventet en ytterligere økning i takt med stigende temperatur og økt nedbør.

– NVE forventer at selskapene i sine risiko- og sårbarhetsanalyser legger denne og tilsvarende studier til grunn når de vurderer sine framtidige utfordringer, sier Marit Lundteigen Fossdal, avdelingsdirektør i NVE, i en pressemelding.

Nye problemområder

Rapporten, som er utarbeidet av Meteorologisk institutt, indikerer også en hyppigere forekomst av lyn på andre tider av året og i andre regioner enn det vi har vært vant til tidligere.

I dag medfører tordenvær relativt sett et større problem for kraftforsyningen i Sørøst-Norge. I tiden framover kan områder som til nå har vært lite utsatt for lyn bli mer eksponert, og kjente problemområder kan møte ytterligere utfordringer.

Avbrudd

Lyn er en betydelig årsak til avbrudd i det norske strømnettet. Transformatorer på høyspent distribusjonsnett hvor det ikke er gjennomgående jordledere, er særlig utsatt.

Lynnedslag i en transformatorstasjon kan føre til kortslutning eller havari og medføre avbrudd i kraftleveransen til kundene i kortere eller lengre tid.

Les mer om: