Spår kraftig fall i oljeinvesteringene.

Norsk olje og gass med ny rapport.

Spår kraftig fall i oljeinvesteringene.
Pumper: Bildet viser en plattform på Heidrunfeltet. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Investeringene i norsk petroleumsnæring vil falle og stabilisere seg på et lavere nivå enn i dag, spår bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

I organisasjonens nye konjunkturrapport anslås det at investeringene vil falle fra 221 milliarder kroner i år til 197 milliarder neste år – målt i dagens kroneverdi.

Allerede for to år siden spådde Norsk olje og gass at toppen ville bli nådd i 2014, og nedgangen beskrives som en varslet korreksjon. Både etterspørselen etter petroleum og kostnadsnivået på norsk sokkel bidrar til de fallende investeringene.

Samtidig understreker organisasjonen at investeringsnivået fortsatt vil være høyt historisk sett, selv om det blir noe lavere enn i dag. Mellom 2015 og 2019 tror Norsk olje og gass at investeringene vil ligge mellom 190 og drøye 200 milliarder kroner.

Les mer om: