Spansk selskap utvider i Asker som følge av Norges ubåt-bestilling

Indra etablerer forsvarsfilial i Norge.

Spansk selskap utvider i Asker som følge av Norges ubåt-bestilling
Indra har også levert sensorteknologi til 212A (bildet) og er nå valgt som leverandør også til de kommende tysk-norske ubåtene av typen 212CD. Foto: Fotograf Morten Wanvik AS

De kommende ubåtene 212CD, som skal erstatte Ula-klassen, kommer antakelig til å spille en sentral rolle i det norske forsvaret i flere tiår framover.