DOKTORGRADER

Spalting av gassformige hydrokarboner

Utslipp av forurensende gasser til atmosfæren fra industriprosesser er et økende globalt problem. Det arbeides derfor kontinuerlig med å finne nye metoder for å rense slike utslipp og samtidig forbedre metoder som allerede er i bruk.

Arbeidet beskriver forsøk på å spalte og oksidere nitrometan i såkalte «sjokkrør», der resultatene er satt sammen til reaksjonsformler eller mønstre som er gyldige for gasskonsentrasjoner i ulike trykk- og temperaturområder.

Videre presenteres forsøk på å dekomponere ved å bruke såkalt ikke-termisk plasma. Noe forenklet vil dette si at gassformige komponenter, for eksempel hydrokarboner, kan brytes ned ved hjelp av høyenergielektroner. Til dette formålet er det utprøvd ulike typer reaktorer.

Som teoretisk grunnlag benytter Seljeskog dagens kunnskap om kjemisk kinetikk og ikke-termisk plasmakjemi. Med arbeidet sitt har han utviklet og forbedret eksisterende reaksjonsskjemaer for å nedbryte nitrometan og har gitt større innsikt i bruken av ulike reaktorer for å nedbryte hydrokarboner i gassformig tilstand, noe som gir bedre muligheter for å forske på disse områdene.

Avhandlingen har tittelen «Shock Tube Experiments On Nitromethane And Promotion Of Chemical Reactions By Non-Thermal Plasma / Eksperiment i sjokkrør for karakterisering av nitrometan og stimulering av kjemiske reaksjoner ved bruk av ikke-termisk plasma».

Arbeidet er utført ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU, med professor Otto K. Sønju, som hovedveileder og seniorforsker Tom Engebretsen som medveileder.

I tillegg til arbeid utført ved NTNU ble deler av av arbeidet utført ved Universitetet i Orléans og ved CNRS (Laboratoire de Combustion et Systémes Réactifs) i Frankrike. Arbeidet er finansiert av Forsvarets bygningstjeneste, Elf Petroleum Norge AS og Total Norge AS.

Morten Seljeskog er sivilingeniør (1991) fra Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som forsker Sintef Termisk Energi, SEfAS.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.