Spacemaker inngår storavtale med Obos. Vurderer internasjonal satsing

Inngår selskapets hittil største avtale, og sikter seg inn mot det franske markedet.

Spacemaker inngår storavtale med Obos. Vurderer internasjonal satsing
Vindkorridorer og turbulens byr på utfordringer i en rekke utbyggingsprosjekter. Spacemaker gir analyser for alle vanlige vindretninger og hastigheter. Illustrasjon: Spacemaker

I forrige uke signerte Obos og Spacemaker selskapets hittil største kontrakt, på over 20 millioner. Obos er også inne på eiersiden i selskapet, både som direkte aksjonær og gjennom et selskap AF-gruppen og Obos begge har eierskap i.