NYHETER

Sp vil øke rassikringen med 230 mill

Mer til vedlikehold, rassiking og flere gang- og sykkelveger er hovedsakene i Senterpartiets satsing på veger i sitt alternative statsbudsjett.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum legger fram partiets alternative statsbudsjett mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum legger fram partiets alternative statsbudsjett mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Bilde: Ruud, Vidar
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
17. nov. 2014 - 12:40

-Det langsiktige målet for Senterpartiet er å gi Norge vår verdensdels sikreste, mest effektive og mest miljøvennlige infrastruktur. Dette målet må få kraftfullt gjennomslag – både i byer/byregioner og i spredtbygde strøk, heter det i innledningen til samferdselskopittelet i partiets forslag til 2015-budsjett. Partiet, som hadde samferdselsministeren i perioden 20015 til 2013, mener at det er strategiske svakheter med det fremlagte budsjettforslaget fra den nåværende regjeringen.

-Dette gjelder i særlig grad transportutfordringene i distriktene, men også – mer oppsiktsvekkende – i de sentrale strøk. Tiltakene i Senterpartiets alternative statsbudsjett tar sikte på å rette opp disse svakhetene – slik at hele Norge får ta del i den «transportrevolusjonen» som Nasjonal transportplan for 2014-2023 legger opp til. Senterpartiet styrer sin samferdselspolitikk med utgangspunkt i de prioriteringer som ble gjort i 2013. I den grad vi legger inn sterkere satsinger, handler det om å forsere viktige satsinger som kommer som en følge av denne planen, heter det.

 

400 mer til fylkesveger

Partiet ønsker å unngå et klasseskille på vegene, hvor fylkesvegene forfaller mens riksvegene settes i stand, og foreslår derfor en økning av de statlige midlene til fylkeskommunene, øremerket til vedlikehold av fylkesveger. Denne bevilgningen foreslås på Kommunaldepartementets budsjett, og er på 400 mill. kr. Det øremerkes i tillegg en særskilt bevilgning på 40 mill. kr. til Fv. 419 (og sikringsarbeider) på Kvam i Nord-Fron.

 

Rassikring

Senterpartiet mener at regjeringens innsats inne rassikringer alt for svak, og foreslår derfor å øke bevilgningene til rassikring på riksveger med 120 mill. kr. og på fylkesveger med 110 mill. kr. Til sammen utgjør dette økte bevilgninger på 230 mill. kr. i 2015 – et bevilgningsforslag som ligger 15 pst. over regjeringens.

«Trygg transport» er en sentral målsetting i Senterpartiets transportpolitikk. Partiet har derfor økt bevilgningene til trafikksikkerhetsformål med 35 mill. kr. – nær en dobling hvis man sammenligner med regjeringens forslag på 41,7 mill. kr. En slik økning vil intensivere arbeidet med å bygge midtdelere og andre trafikksikkerhetstiltak.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.