Sørlendinger planlegger landbasert oppdrett og flyfrakt – energirådgiver er kritisk

Landbasert oppdrett kombinert med flyfrakt er dårlig i et klimaperspektiv, mener rådgiver.

Sørlendinger planlegger landbasert oppdrett og flyfrakt – energirådgiver er kritisk
Anlegget til Baring skal ligge noen kilometer fra Lista flyplass. Derfra kan store transportfly eksportere laksen. Illustrasjon: Baring

På en industritomt i Farsund kommune planlegger selskapet Baring en årlig produksjon av 20.000 tonn laks ved hjelp av resirkulerbare akvakultursystemer (RAS), som innebærer at over 95 prosent av vannet i anlegget renses og gjenbrukes.