Sørlandet er frustrert over skandalevegene som utsettes gang på gang

Sinnene i kok over Flyplassvegen og Setesdalsvegen. Begge er tiår forsinket.

Slik skulle vegen fra Evje og opp til Hovden sett ut i 2012. Her et bilde fra en av de nybygde parsellene.
Slik skulle vegen fra Evje og opp til Hovden sett ut i 2012. Her et bilde fra en av de nybygde parsellene. Foto: Thor Søndenaa
Thor Søndenaa
31. jan. 2019 - 07:05

En helhetlig utbygging av riksveg 9 gjennom Setesdal og «Flyplassvegen» – fylkesveg 41 Timenes-Kjevik – sto på agendaen både i foredrag og i korridorene under Transport- og kommunikasjonskomiteens besøk i Agderfylkene tidligere i måneden.

Men konkrete lovnader fra komiteen var mangelvare.

I Agderfylkene har en rask og sammenhengende utbygging av Flyplassvegen og riksveg 9 Setesdalen i svært mange år stått høyt på ønskelista. Sakene har også vært tatt opp i Stortinget både i 2017 og 2018.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Frustrasjonsfaktoren over behandlingen av disse to vegprosjektene nærmer seg faretruende rødt nivå i flere miljøer. Det sprer seg en tvil om hvem som egentlig sitter med makten: Stortinget, eller statsbyråkratiet og Vegvesenet?

Krever møte med statsråden

Våre Veger omtalte prosjektet riksveg 9 våren 2003. Da var ferdigstillelse forventet i 2012. Forsinkelsen er nå så stor at den nærmest er en skandale.

Fylkesordfører Gro Bråten (Ap), Aust-Agder. <i>Foto:  Aust-Agder fylkeskommune</i>
Fylkesordfører Gro Bråten (Ap), Aust-Agder. Foto:  Aust-Agder fylkeskommune

Fylkesordfører Gro Bråten (Ap) i Aust-Agder skriver i en pressemelding: «Det kom som en stor overraskelse på meg når departementet på direkte spørsmål fra komitemedlem Sverre Myrli (Ap) ga utrykk for at det ikke kom til å skje noen endringer før i neste rullering av NTP. Nå ønsker jeg et møte med statsråden, for å høre om regjeringen har tenkt å følge opp Stortingets samlede ønske, eller la samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet kjøre sitt eget løp og forsinke utbyggingen av Rv 9 og gul stripe til Hovden med 10 år

Vegdirektøren etterlyser bevilgninger

I NTP ble prosjektet plassert i gruppen "Programområder" sammen med en rekke prosjekter som konkurrerer om tilgjengelige midler hos Vegvesenet.

Vegdirektøren påpeker at når Stortinget gjør vedtak uten at pengene følger med, så er det heller ikke mulig å oppfylle vedtakene fullt ut.

Styreleder i Region Kristiansand og ordfører i Iveland, Gro-Anita Mykjåland (Sp), skriver i en pressemelding: «Region Kristiansand har gjennom møter med vegdirektøren sett at vi ikke får ut mer av vegdirektøren innen avsatte midler.»

Flyplassvegen ligger slik som den var på 60-70-tallet der den snor seg i 50-sone gjennom et boligområde Hamresanden med flere avkjørsler og med et strandområde som er tett befolket av turister om sommeren. Vegbredden er ikke større enn den må være for en tofeltsveg. ÅDT er på 11.000. Sommerstid er det mer.

Bompengeandel på 65 prosent

Strekningen ble tatt ut av bymiljøpakken for Kristiansand, slik at Staten overtok hovedansvaret for finansieringen. I handlingsprogrammet for Statens vegvesen ble vegen tildelt 350 millioner kroner i 2018, i tillegg til at 650 millioner skal finansieres med bompenger – en andel på rundt 65 prosent. Det dekker delparsellen Timenes-Hamre, og det finnes i dag ikke dekning for reststrekningen Hamre-Kjevik lufthavn. En strekning som også vil forkorte hele vegen med mer enn to kilometer.

Totalkostnadene for vegen er beregnet til 1,65 milliarder kroner.

Sør-Norges dårligste flyplassveg?

Sammenlignet med andre byer har Kristiansand en håpløst dårlig veg ut til egen flyplass.

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen i Avinor gikk hardt ut i et foredrag for Transport- og kommunikasjonskomiteen under deres besøk:

– Nå har vi utredet i 25 år. Tiden er overmoden for å komme i gang med en helhetlig bygging av vegen. En velfungerende flyplass er en forutsetning med tanke på næringslivet i og rundt Kristiansand, samt de store utbyggingsplanene blant annet med et flyplasshotell ved Kjevik. Rutetilbudet øker. Men skal Kjevik kunne fungere som en lufthavn med internasjonale flyruter, er det helt nødvendig at vi får en ny veg så raskt som mulig, sa Johnsen.

Innstilte på helhetlig utbygging

Stortingets vedtak støtter ubetinget en helhetlig utbygging.

Innstillingen til Stortinget fra Transport- og kommunikasjonskomiteen – altså innstillingen som lå bak NTP – er tydelig i sitt språk. Der skriver flertallet (H, FrP, KrF og V) at de vil: «…fremheve prioriteringen av ny Kjevikvei, og viser til at en helhetlig utbedring av denne strekningen prioriteres av regjeringen i forbindelse med fordeling av programmidlene.»

Ap ønsket å gjøre prosjektet til et eget riksvegprosjekt med eget budsjett. Hadde deres forslag blitt vedtatt, ville midlene vært sikret.

  1. desember 2017 ble det fattet følgende vedtak i Stortinget etter forslag fra KrF: «Stortinget ber regjeringen sikre og prioritere en rask, sammenhengende og effektiv utbygging av Kjevikveien og rv. 9 Setesdal i tråd med føringene gitt i Innst. 460 S (2016-2017) Nasjonal transportplan

Vedtaket resulterte i ingenting. Vegvesenet sto på sitt.

Vidar Ose, samferdselssjef i Vest-Agder, var klinkende klar i sin kommentar: Handlingsprogrammet gjenspeiler ikke det som Stortinget vedtok i desember.

Resultatløst

Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand hadde våren 2018 et uformelt møte med Samferdselsdepartementet. Etter det Våre Veger erfarer var møtet resultatløst.

Det kom heller ikke midler i forbindelse med revidert statsbudsjett høsten 2018.

I desember 2018 kom Stortinget med et enstemmig vedtak: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med budsjett for 2020 redegjøre for hvordan intensjonen i anmodningsvedtaket nr. 264 fra sesjon 2017-2018 blir fulgt opp.»

Så langt er det heller ikke kommet noe konkret ut av dette vedtaket.

Samferdselsdepartementet må følge opp

Fylkesordfører Terje Damman (U), Vest-Agder. <i>Foto:  Kjell Inge Søreide, Vest-Agder fylkeskommune</i>
Fylkesordfører Terje Damman (U), Vest-Agder. Foto:  Kjell Inge Søreide, Vest-Agder fylkeskommune

Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman (U), sier i en kommentar til Våre Veger: – Vårt utgangspunkt er at Samferdselsdepartementet skal følge opp den klare bestillingen som er kommet fra Stortinget om en samlet og helhetlig utbygging av Kjevikvegen. Det venter vi skal bli innfridd. Denne utbyggingen har vesentlig betydning for utbyggingen på flyplassen. Dette legges til grunn for at arbeidet vi fører med å få realisert utbyggingen, vil føre fram.

Våre Veger har sendt denne artikkelen til Samferdselsdepartementet og bedt om en kommentar fra statsråd Jon Georg Dale eller en av hans statssekretærer.

Fra kommunikasjonsenheten i departementet har vi mottatt følgende korte melding: «Rammene for programområdetiltak gir ikke rom for så omfattende prioriteringer som det er satt fram ønske om. Prioritering av de aktuelle prosjektene vil bli gjort i de årlige budsjettene.»

 

LES OGSÅ: Transport- og kommunikasjonskomitéen startet det nye året med tredagers tur til Agder

LES OGSÅ: Handlingsprogrammet lunkent mottatt i Agder

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.