OLJE OG GASS

"Søppelselskapene" skal styrke Aker Solutions

BETENKT: Herrene Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Simen Lieungh hadde neppe tenkt seg at kjøpet av akjser fra Aker er blitt en het politisk potet.
BETENKT: Herrene Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Simen Lieungh hadde neppe tenkt seg at kjøpet av akjser fra Aker er blitt en het politisk potet. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
16. apr. 2009 - 11:27

Dette betalte Aker Solutions

Selskap

Transaksjon

AksjeverdiAker Oilfield Services

Kjøp av alle aksjer

Aker 46,4%: 601 mill kroner

DOF 21,3%: 277 mill kroner

Aker Clean Carbon

Økt eierandel fra 30 til 50%

43 mill kronerMidsund Bruk

Kjøp 100 % fra Aker

88 mill kronerOdim

Kjøp 33% fra Aker

513 mill kronerAker DOF Deepwater

Kjøpt Akers 50% andel

189 mill kronerVedlikehold av undervannsbrønner

  • Det er for liten riggkapasitet til å drive effektivt vedlikehold av undervannsbrønner.
  • Erfaring viser at undervannsbrønner taper produksjon raskere enn tørre brønner. Skal produksjonen holdes oppe er oljeselskapene avhengig av at det driver kontinuerlig vedlikehold av brønnene.
  • I dag finnes det svært få som driver vedlikehold av brønner på store dyp

Derfor anskaffet de aksjemajoriteten i Aker Oilfield Services, Aker DOF Supply og Odim.

Med på kjøpet fulgte utstyrsprodusenten Midsund Bruk og Aker Clean Carbon.

Under Simen Lieunghs ledelse utvides Aker Solutions virksomhetsområde.2,3 milliarder

Aker Oilfields Services skal primært drive vedlikehold av brønner på store havdyp.

Den første kontrakten er allerede inngått med Petrobras for undervannsbrønner utenfor Brasil i fem år med en opsjon på ytterligere fem år gjeldende fra 2010.

Denne kontrakten er i dagens marked verd 2,3 milliarder kroner uten at opsjonen er innløst.

Tre fartøyer

For å utføre disse tjenestene bygges tre store konstruksjonsfartøyer med levering fra 2010 og 2011. Disse fartøyene utrustes med utstyr produsert av Aker Solutions.

Aker Solutions vil eie og drive utstyret, mens samarbeidspartneren DOF vil drive den marine delen av operasjonen.

Utstyret og tjenestene omfatter ROV operasjoner, bruk av stigerør for å komme ned til undervannsbrønn, samt spesialutstyr for boring og brønnvedlikehold, samt store kraner for å kunne skifte hele eller deler av brønnhoder.Kun ankerhåndtering

Som et ledd i det totale tjenestespekteret økes eierandelen i Aker DOF Deepwater. Primært skal dette rederiet drive tjenester knyttet til forankring av dypvannsrigger.

Derfor selges et rent forsyningsfartøy ut av porteføljen av skip i rederiet.

– Både oppkjøpet av Aker Oilfield Services og vår 50 prosent andel i Aker DOF Deepwater er ledd i vår dypvannsstrategi som en totalleverandør av tjenester. sier Simen Lieungh.Rene utstyrsprodusenter

Økte andeler i ODIM og Midsund bruk kommer av at begge selskapene er utstyrsleverandører til offshoreindustrien.

Odim med en rekke løsninger innen vinsjer, særlig til seismikkfartøyer, men også til borepakker og ROV-er.

Midsund Bruk er spesialister på trykktanker og prosessutstyr.Til industrien

Aker Solutions øker sin andel i Aker Clean Carbon.

Slik selskapet funger i dag, er det Aker Clean Carbon som utvikler teknologi og patenter til knyttet innfanging av CO 2, mens utbyggingsoppgaver og etter hvert også markedsarbeidet må gjennomføres av Aker Solutions.