INDUSTRI

– Søppelmonopolene bryter EØS-avtalen

Kommunale søppelmonopoler driver ulovlig kryssubsidiering, mener Esa.

Norges regelverk for kommunale søppelmonopolers virksomhet bryter med EØS-avtalens regler for statsstøtte, mener Eftas overvåkingsorgan Esa. (Illustrasjonsfoto: ABB)
Norges regelverk for kommunale søppelmonopolers virksomhet bryter med EØS-avtalens regler for statsstøtte, mener Eftas overvåkingsorgan Esa. (Illustrasjonsfoto: ABB) Bilde: ABB

KOMMUNALE RENOVASJONSTJENESTER

  • I Norge er renovasjonstjenester regulert i Forurensingsloven. Ifølge loven er norske kommuner forpliktet til å sørge for innsamling av husholdningsavfall i sine respektive områder.
  • Private selskaper kan ikke samle inn husholdningsavfall uten kommunenes tillatelse. Kommunene har derfor et lovlig monopol når det gjelder innsamling av slikt avfall.
  • Kommunene kan imidlertid velge om de vil sette denne tjenesten ut på anbud eller om de vil gjøre jobben selv. Gjør de jobben selv, regnes ikke denne aktiviteten som økonomisk virksomhet slik begrepet er definert i EØS-avtalen.

Kilde: Esa

Esa har lenge gransket de norske søppelmonopolenes virksomhet.

I et vedtak fattet i dag, krever Esa at Norge må endre finansieringen av kommunale renovasjonsselskaper fordi den ikke er i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte.

Vedtaket dreier seg om kommunale renovasjonsselskaper som i tillegg til å samle inn husholdningsavfall i sin egen kommune også driver økonomisk virksomhet.

Dette kan dreie seg om å legge inn anbud på kontrakter for husholdningsavfall i andre kommuner eller å tilby andre tjenester i markedet, for eksempel innsamling av industriavfall.

Les også: Frykter vill vest i farlig avfall

Kryssubsidiering

Esa mener dagens system for finansiering av kommunale renovasjonsselskaper kan føre til kryssubsidiering, og påpeker at enkelte kommunale renovasjonsselskaper i tillegg har skattefritak.

«Esa konkluderer med at den potensielle kryssubsidieringen og skatteunntaket må regnes som statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen siden støtten kan påvirke både konkurranse og handel innen EØS», heter det i en uttalelse fra Esa.

Les også: Se hvordan søpla gjenvinnes

Adskilte regnskap

Esa vil at kommunale renovasjonsselskaper forpliktes til å føre adskilte regnskap for innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og annen øknonomisk aktivitet.

Videre bør norske myndigheter ifølge Esa sørge for at det ikke forekommer noen kryssubsidiering mellom renovasjonsselskapenes innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og deres økonomiske aktiviteter.

Dessuten understreker Efta-vaktbikkja at alle kommunale renovasjonsselskaper som tilbyr kommersielle tjenester i markedet bør være forpliktet til å betale skatt.

Norge får en frist av Esa til 27. mars for å melde tilbake om hvorvidt de godtar vedtaket.

Les også:

Her er de nye Cola-flaskene

Denne bilen går på kaffe

Her hogges plattformer opp. Like ved drives fiskeoppdrett