FARGERIK SØPPEL: Hit i Tromsø Miljøpark kommer søppelposene gjennom et avfallssug fra Stokkevollan boligområde. Søpla blir helautomatisk, optisk sortert etter farge på posene, før avfallet forsvinner til forskjellige gjennvinningsanlegg. Fragekodene betyr: Grønn (mat, Rød (papir), Gul (lettkartong), Blå (plastemballasje), Ren handlepose (restavfall). (Bilde: Truls Tunmo)

Søppelmengden i EU skal ned

  • Klima

AVFALL: Et klart flertall i Europaparlamentet har gått inn for å innføre forpliktende mål for reduksjon av avfallsmengden i EU. Fra 2012 skal økningen i avfallsmengden stoppes, og fra 2020 skal mengden avfall ned. Parlamentet satte også mål for gjenvinning, der 50 prosent av husholdningsavfallet og 70 prosent av industriavfallet innen 2020 skal resirkuleres. VN