INDUSTRI

Somler med kvoter

Norges store CO2-kilder befinner seg spredt på flere områder. Ett enkelt tiltak mot en kilde er ikke nok for å redusere Norges utslipp av CO2.
Norges store CO2-kilder befinner seg spredt på flere områder. Ett enkelt tiltak mot en kilde er ikke nok for å redusere Norges utslipp av CO2. Bilde: Colourbox

Myndighetene deler ut gratis utslippskvoter til den delen av industrien som er tatt med i Kyotoavtalen. Slipper bedriftene ut mer karbondioksid enn kvoten de har fått, må de kjøpe flere kvoter selv.

I uvisse

Problemet er at Statens forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet ennå ikke er ferdige med beregningene av kvotefordelingen. Derfor lever industribedriftene fortsatt i uvisshet om hvor mye de får – tre måneder etter at startskuddet gikk for Kyoto-perioden.

Trolig får ikke bedriftene vite hvor stor CO2-kvote de får og hvor mange kvoter de dermed må kjøpe, før til høsten, skriver Stavanger Aftenblad.

Mange måneder

Informasjonsrådgiver Audun Garberg i Statens forurensningstilsyn sier at tildelingsplanen sendes Eftas overvåkingsorgan ESA i løpet av våren og at ESA deretter vil bruke to måneder på å behandle planen.

– Hadde vi visst mer, kunne vi handlet til en rimeligere pris. Nå må vi bare vente, og det blir dyrere for oss, sier StatoilHydros kvotetrader Bård Inge Hamre.

Det er tillatelse til å slippe ut 5,5 millioner tonn CO2 som skal deles ut til bedriftene i form av gratiskvoter. 1,8 millioner tonn til gasskraftverk kommer i tillegg, sammen med utslippskvoter tilsvarende 50 prosent av lystgassutslippene fra Yara.

Lystgass regnes som en av de kraftigste klimagassene.

(©NTB)

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.