Solskjerm sparer energi

Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en konsulentrapport som tar for seg forskjellige typer solavskjerming, forteller Per Rune Eknes, info-og opplæringsoperatør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Brukes solskjermingen i tillegg som isolasjon om natten, kan oppvarmingsbehovet reduseres med 15 prosent, opplyser konsulent Ida Bryn hos Erichsen & Horgen.

Administrasjonsbygningen på Herøya er et pilotprosjekt. Blir det vellykket, kan det bli snakk om å installere slik avskjerming på 300-400 vinduer

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå