PRODUKSJON

Solkonglomeratet

8. mars 2001 - 07:15

Scatec AS, Renewable Energy Corporation AS og SolarNor AS. Alle navnene står å lese på skiltet over leietagere i Veritas-bygget på Høvik. Veritas II for å være nøyaktig.

Vi blir sendt opp i fjerde etasje hvor vi blir møtt av Alf Bjørseth og Erik Sauar, den ene dr. phil. og den andre dr.techn., men begge kjemikere. På Bjørseths visittkort står det ScanWafer AS, på Sauars SolEnergy AS. Altså ytterligere to selskaper i forhold til oversikten i resepsjonen. Vi aner konturene av et konglomerat. Og det skal vise seg at vi har flere bedriftsnavn på blokka før vi forlater Veritas-bygget.

Motpoler

Bjørseth og Sauar har, til tross for sin felles kjemikerbakgrunn, høyst ulik forhistorie. Bjørseth har lang og tung teknisk erfaring fra industrien, blant annet som forskningsdirektør hos Norsk Hydro og deretter som teknisk direktør i Elkem fra 1990 til 1994.

Siden har all hans tid gått med til å bygge opp en etter hvert omfattende solcellevirksomhet i Norge. I 1994 etablerte Bjørseth sammen med Reidar Langmo selskapet Scatec AS, som i dag ligger som en paraply over de andre selskapene som er dukket opp siden den gang.

Sauar har i tillegg til sin tekniske doktorgrad også en doktorgrad i antropologi, og har tidligere arbeidslivserfaring blant annet fra Bellona. Men i arbeidet med fornybare energikilder har de to herrer funnet hverandre.

Solstrøm

Renewable Energy Corporation (REC) ligger rett under Scatec i Bjørseths solkonglomerat. Selskapet ble etablert med solstrømmarkedet som utgangspunkt. For halvannet år siden fikk Bjørseth her inn 80 millioner kroner i frisk kapital fra amerikanske investorer.

Den første og største satsingen er Glomfjord-bedriften ScanWafer AS, hvor det ble startet prøveproduksjon i 1997 og regulær produksjon året etter.

– I løpet av tre år har vi gått fra null til 80 millioner kroner i omsetning, sier Bjørseth. – Grunnen til denne internasjonale suksessen er at vi har klart å utvikle en god prosess som gjør at våre kunder, det vil si solcelleprodusentene, får gode produkter. Mange har nå kommet med tilbakemelding til oss om at de ønsker å gjøre oss til prefert leverandør dersom vi kan øke produksjonskapasiteten, sier Bjørseth.

Femdobler

Og det er nettopp det ScanWafer er i ferd med å gjøre. Råbygget til den nye fabrikken, som ligger ved siden av den eksisterende på Hydros fabrikkområde i Glomfjord, skal være ferdig i løpet av fire uker. Installering av avansert produksjonsutstyr vil starte opp i slutten av mars.

– Investeringene vil til sammen beløpe seg til 240 millioner kroner. 130 millioner kroner er skaffet til veie gjennom en privat plassering. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har bidratt med midler, og noe er lånefinansiert. Men Scatec har fortsatt aksjemajoriteten i ScanWafer, sier Bjørseth.

Den 1. juli skal fabrikken åpnes. Det betyr en femdobling av ScanWafers produksjonskapasitet og en økning i arbeidsstokken fra dagens 50 til ca 110 ansatte. Det gjør oss til verdens største produsent av multikrystallinske silisiumskiver til solcelleindustrien.

Elkem ut

Elkem var på et tidspunkt inne på eiersiden. De har nå solgt seg ut. – Vi hadde et ulikt perspektiv i vårt arbeid. Vi er avhengige av å komme raskere i gang. For Elkem utgjør dette arbeidet dessuten en liten del av deres totale virksomhet, for oss er det helt grunnleggende for den videre virksomhet, sier Bjørseth.

– Elkem har imidlertid et langsiktig samarbeidsprosjekt med et amerikansk selskap for å fremstille ren silisium for solcelleindustrien. Når Elkem er klar for levering av rent silisium, vil det være naturlig å kjøpe råvarer derfra.

Narvik neste

Som nevnt ligger det flere solstrømrelaterte bedrifter under REC-paraplyen. ScanCell AS i Narvik er en. Der bygges nå Norges første solcellefabrikk.

Utgangspunktet for denne produksjonen er silisiumskiver fra ScanWafer, hvor det monteres ledningsgitter og pådampes et antirefleksjonslag. Lokaler leies av Siva som tilrettelegger forholdene for ScanCells produksjonsteknologi. Det vil bli investert 40 millioner kroner i første byggetrinn, som skal være klart til produksjon tidlig neste år.

– Denne fabrikken vil få ca 30 ansatte og omsette for 100 millioner kroner. Det betyr ca to millioner solceller tilsvarende fire megawatt årlig. Og kundene er store internasjonale produsenter av ferdige solcellemoduler, som for eksempel Shell Solar, sier Bjørseth.

Til sammenligning tilsvarer årsproduksjonen i ScanWafer ca. 50 megawatt. Det er således bare en brøkdel som videreforedles i egen regi.

Neste skritt

Apropos videreforedling – Bjørseth og REC har også kastet seg over neste trinn i foredlingskjeden. Selskapet ScanModule AS tar seg av denne biten.

– Vi har valgt å etablere denne fabrikken i Värmland like ved Arvika på grunn av at det ligger innenfor EU og gode svenske distriktspolitiske virkemidler. Vi tar sikte på en forholdsvis liten produksjonsenhet, det vil si ca fire megawatt årlig, for det skandinaviske og nordtyske markedet, sier Bjørseth.

For ytterligere å sette solenergien i system, er endelig selskapet SolEnergy AS etablert med Erik Sauar som administrerende direktør. Dette selskapet går inn og etablerer regionale produksjonsanlegg i ulike utviklingsland.

– Tanken er å tilby komplette anlegg som vi også drifter mot en fast månedlig strømleie. I disse områdene kan vi konkurrere med tradisjonell nettstrøm på pris. Men vi kan tilby langt høyere regularitet i strømtilførselen, sier Sauar.

SolEnergy har allerede et produksjonsanlegg under planlegging i Namibia. Modulene skal brukes for et større prosjekt i Sør-Afrika og Namibia. Prosjekter i Latin Amerika og Asia er også under vurdering.

For å gjøre bildet komplett må vi også nevne ytterligere to bedrifter under Scatec-hatten; SiNor AS i Glomfjord og ScanPowder AS. SiNor med 60 ansatte produserer en-krystallinsk silisium til elektronikkindustrien, mens ScanPowder er en mindre utviklingsbedrift som arbeider med inert gass-atomisering av høysmeltelige metaller og legeringer for å produsere pulver som senere skal anvendes i pulvermetallurgi.

Fire kroner

EU har en overordnet målsetting om økt bruk av fornybare energikilder, og har ambisiøse mål for solcellebasert energiproduksjon. – I de aller fleste land brukes elektrisk kraft til lys, mens andre energiformer brukes for oppvarming. Flere EU-land har derfor innført generøse støtteordninger for å motivere den vanlige forbruker til å installere solceller på taket for el-produksjon som supplement til strøm fra nettet. I Tyskland blir all kraft solcellene produserer godtgjort med en pris på over fire kroner per kilowattime fra kraftleverandør. Dette har medført en voldsom økning i etterspørselen etter solceller i Tyskland. Tilsvarende programmer er på plass i Japan og i noen amerikanske stater.

Dagens produksjon av solceller i verden ligger mellom 250 og 270 MW. Dette gir et minimumsforbruk av svært rent silisiummetall på 3000 - 4000 tonn høyrent silisium biprodukter til 160 kroner kiloet. – Det er av stor verdi å komme med en prosess for å fremstille alternativt råstoff til lavere kost. Videre forbedringer i prosessene for fremstilling av solceller vil gi store positive effekter på prisen for solceller og paneler til forbruker. Nå tapes halvparten av råstoffet når silisiumblokker sages i tynne skiver. Dette gjør dagens prosess svært kostbar, sier Dethloff.

Testlab på Kjeller

– Vårt langsiktige mål er å bygge opp nasjonal kompetanse innenfor området solceller med fokus på utvikling og produksjon. Som en del av dette vil vi bygge opp et testlaboratorium for solceller, der produsenter andre kan måle solcellenes ulike egenskaper. Som en del av dette testlaboratoriet planlegger vi også en pilotproduksjonslinje for solceller, sier Arve Holt, seksjonsleder for fornybare energikilder ved Institutt for energiteknikk (IFE).

Holt antyder en investering på 2 - 3 millioner kroner til testlaben. IFE har samarbeidsprosjekter med blant andre Elkem. Holt presiserer imidlertid at solceller kun utgjør en liten del av IFEs samlede solenergiforskning. Hovedfokus ligger på integrerte energisystemer, hvor blant annet avanserte energilagringssystemer utgjør en viktig del.

Fra sand til solceller

Dette er navnet på et forskningsprosjekt på NTNU/Sintef under ledelse av professor Georg Hagen ved Institutt for materialteknologi og elektrokjemi. Prosjektet har en ramme på 21 millioner kroner over fire år og er finansiert av Norges forskningsråd, Elkem og ScanWafer.

Det nye renromslaboratoriet, som lyder navnet Helio-Si, fikk nylig installert en ovn til 3,3 millioner kroner som skal brukes til å forske på de nødvendig prosesser for fremstilling av solcellesilisium. Her kan man blant annet studere hvordan parametere som temperatur og størkningstid innvirker på resultatet.

– Vi vil også utdanne fem dr.ing.-kandidater og søke om deltagelse i EUs femte rammeprogram, sier professor Hagen i et intervju med Universitetsavisa.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.