OLJE OG GASS

Solide Statoil-tall

StatoilHydros konsernsjef Helge Lund.
StatoilHydros konsernsjef Helge Lund. Bilde: Anders J. Steensen

Tredje kvartalstall – altså fram til fusjonen med, viser et resultat på 10,7 milliarder kroner.

I forhold til samme periode i fjor, er resultatet 2,2 milliarder kroner bedre.

Et lite skår i gleden er at de ni første månedene sett under ett, bare er 0,4 milliarder kroner bedre enn de ni første månedene i 2006. Totalt overskudd for årets ni første måneder er på 29,5 milliarder kroner, sammenlignet med 29,1 milliarder kroner i de første ni månedene av 2006.

Finansinntekter

Enda et skår i gleden: Driften går ikke like godt som før.

Resultatoppgangen på 26 prosent fra tredje kvartal 2006 til tredje kvartal 2007 skyldtes hovedsakelig en økning i netto finansposter som følge av kursgevinster. Dette ble delvis motvirket av lavere nedstrømsresultater, skriver Statoil i en pressemelding.Tilbake til tall

- Vi fortsetter å levere sterke økonomiske resultater, sier StatoilHydros konsernsjef Helge Lund.

- 1. oktober fullførte vi fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Det er gledelig å konstatere at vi har etablert et globalt, konkurransedyktig energiselskap, samtidig som vi utfører vår daglige virksomhet på en sikker og effektiv måte, skryter Lund i meldingen.

25. oktober inngikk StatoilHydro en avtale med Gazprom om å gå inn som partner i fase en av Shtokman-prosjektet i russisk del av Barentshavet.

- Avtalen er en viktig milepæl for oss. Vi ser frem til å samarbeide med Gazprom og Total for å realisere et prosjekt som vil være med på å flytte grenser, sier Lund.

Aktvitet

Konsernsjefen er også fornøyd med konsernets betydelige prosjektleveranser og fortsatt høye leteaktivitet.

- Vi har fullført Snøhvit-, Ormen Lange- og Statfjord senfase-prosjektene, noe som har styrket StatoilHydros strategiske posisjon i de europeiske og amerikanske gassmarkedene. StatoilHydro gjorde det også godt i begge konsesjonsrunder i Mexicogolfen og sikret verdifulle leteområder for framtidige aktiviteter, sier Lund.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.