Soler seg i Italia

Soler seg i Italia
SOLRIKT: Her skal parken ligge. Gode støtteordninger fra italienske myndigheter bidrar til at Statkraft bygger solkraftverk for 120 millioner kroner i italienske Casale. Solkraftprosjektet får ca. 3 kroner i støtte per kilowattime over tjue år. Bilde: Statkraft

Statkraft:

  • 35 % av kraftproduksjonen i Norge
  • 12 % av kraftproduksjonen i Norden
  • 1 % av kraftproduksjonen i Europa
  • Brutto driftsinntekter 2008: NOK 25,1 milliarder
  • 3000 ansatte i mer enn 20 land

Kilde: Statkraft

Siemens har fått kontrakt på Statkrafts solprosjekt i Italia.

Solkraftverket på 3,3 megawatt (MW) blir bygget i Casale i Latina-regionen omtrent 60 km sør for Roma.

Olav Hetland, leder av forretningsområde Solkraft i Statkraft
Solkraftverket på 3,3 megawatt (MW) blir bygget i Casale i Latina-regionen omtrent 60 km sør for Roma.FERDIG I ÅR: – Vi setter spaden i jorden i neste måned. Parken skal være ferdig innen utløpet av 2009, sier Olav Hetland som leder forretningsområde Sol i Statkraft. Statkraft

– Vi tok investeringsbeslutning 17. juni basert på forretningsmessige prinsipper, og har signert en EPC-avtale (EPC = Engineering, procurement and construction) med Siemens, som skal installere parken, sier Olav Hetland, leder av forretningsområde Solkraft i Statkraft, til Teknisk Ukeblad.

Ferdig i år

Parken koster 120 millioner kroner og består av 15 700 solcellepaneler som dekker nesten 100 mål.

– Nå drives det noe prosjektering, og vi setter spaden i jorden i neste måned. Parken skal være ferdig innen utløpet av 2009, sier Hetland.

Støtte: 3 kroner/kWh

Italienske myndigheter gir solkraften en feed-in-støtte på 35,28 eurocent (ca. 3 kroner) per kilowattime i tjue år. I tillegg kommer kraftprisen på toppen av dette.

– Støtten varierer fra land til land, det er mange ulike støtteregimer. Italia ligger bra an på støtte i forhold til andre land, sier Hetland. – Det er et regime som gjør at det bygges ut solkraft.

Her skal Statkraft bygge solkraftverk. Latina-regionen ca. 60 km sør for Roma. 3,3 MW kraftverk til 120 millioner kroner. Kjent juni 2009.
Mindre støtte neste år ÅPENT LANDSKAP: Enda et bilde fra Casale, der Statkrafts nye solkraftverk skal ligge. Et område på rundt 100 mål båndlegges av de rundt 15 700 solcellepanelene. Statkraft

Mindre støtte neste år

Selskapet tar sikte på å bli ferdig i 2009, siden støtteregimet forandres ved årsskiftet.

– Da reduseres støtten med 2 prosent, sier Hetland.

– Kraftverket er lønnsomt

– Vi ville ikke vært villige til å investere i dette om det ikke var lønnsomt. Casale oppfyller våre avkastningskrav, og er fullt på høyde med andre prosjekter i Statkraft, sier Hetland.

Positive myndigheter

Statkraft har startet aktiviteter i Casale og holder kontakt med naboer og andre interessenter. Lokale myndigheter er svært positive, forteller Hetland.

– De er utålmodige og syns allerede vi har brukt lang tid, så de ser fram til at parken kommer i drift.

75 megawatt er målet

Statkrafts mål for solkraften er å ha 75 MW installert kapasitet innen 2012, hovedsakelig i Italia og Spania. Selskapet ser også på Frankrike og øst-Europa.

– Vi ble etablert som egen forretningsenhet for ett år siden, og dette er vår første etablering. Vi jobber med flere løp samtidig, og vil inngå flere samarbeid i tiden framover. I Spania eier vi 70 prosent av selskapet Reps, og vi jobber med en solpark på 10 MW der, sier Hetland.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.