ARKIVNYHETER

Solasplitten til Risa

Solasplitten kommer inn fra venstre og forsvinner inn i miljøtunnelen gjennom Kristensberget, som blir tre ganger så lang som forutsatt ved utlysningen.
Solasplitten kommer inn fra venstre og forsvinner inn i miljøtunnelen gjennom Kristensberget, som blir tre ganger så lang som forutsatt ved utlysningen. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Kampen om kontrakten var svært jevn. Ved anbudsåpningen skilte det mindre enn seks promille mellom Risa og Mesta, som lå nest lavest. Til gjengjeld var det stor avstand til Vegvesenets kostnadsoverslag som lå 20 prosent høyere enn de laveste anbudene.

Solasplitten skal finansieres med penger fra Bomringen Nord-Jæren. De hyggelig prisene har fått konsekvenser for utformingen av vegen. Prosjektet inneholder en kort miljøtunnel gjennom en høyde som Kristensberget. Lenge var det usikkerhet om hvor kort den skulle bli. Alternativene var 100 og 300 meter lange. Vegvesenet anbefalte de korteste løsningen. Det var denne entreprenørene ga pris på, men etter ønske fra Sola kommune ble det lagd reguleringsplan også for den lengste løsningen.Sola tar ekstrautgitene

De folkevalgte i Sola så mulighet til å få viljen sin da de lave anbudene kom inn. 17. juni vedtok de at kommunen skal dekke ekstrautgiftene ved en forlengelse av miljøtunnelen med 200 meter. Dermed blir den lange løsningen valgt likevel. Det er spesielt prisfallet på stål og betong som har gjort utgiftene overkommelig for Sola kommune.

Solasplitten er 4 km lang. Den går mellom nåværende to-planskryss på E 39 nord for Forus og Sømmevågen ved nordenden av rullebanen på Stavanger lufthavn. Den skal være klar for trafikk i september 2012. Da overtar den både statusen og mesteparten av trafikken til nåværende riksveg 510. Det er denne vegen som brukes av flest flypassasjerer til og fra Stavanger, men den er ikke egnet for oppgaven. Den har en ÅDT på 12 000, men kryssene er ikke tilpasset trafikkmengden, og randbebyggelsen ligger tett på store deler av strekningen. Antagelig gleder beboerne langs vegen seg mer til 2012 enn flypassasjerene.Tilrettelagt for 4 felt

Foruten miljøtunnelen omfatter prosjektet en 300 meter lang fjelltunnel og 7 bruer. I konkurransegrunnlaget var 8 bruer tatt med. En overgangsbru går ut som følge av at miljøtunnelen blir forlenget. Brua blir erstattet av veg over tunneltaket.

Solasplitten får bare to felt, men på grunn av trafikkmengden blir vegen tilrettelagt for en framtidig utvidelse. Miljøtunnelen får to løp allerede nå.

Den nye riksveg 510 skal ikke bare betjene flyplassen. Den blir også adkomstveg for industriområdet Forus vest. Strekningen mellom E 39 og Forus vest skal være ferdig lenge før resten av anlegget. Frist for ferdigstillelse av denne strekningen er foreløpig ikke satt.

To-planskrysset hvor Solasplitten tar av fra E 39, blir delvis ombygd. Brua over europavegen blir beholdt, det samme blir rampene til og fra nordgående kjørebane, mens rampene til og fra sørgående kjørebane blir lagt om og en rundkjøring som disse går gjennom, blir fjernet.

Les mer om: