KRAFT

– Sol i mars like bra som sol i juni

Påskesola kan produsere nesten like mye solkraft som sola i juni, viser en test fra svenske Elmyndigheten.
Påskesola kan produsere nesten like mye solkraft som sola i juni, viser en test fra svenske Elmyndigheten. Bilde: Scanpix
Stein Jarle Olsen
13. juli 2010 - 10:59

En solfylt marsdag kan gi nesten like mye solkraft som en junidag, viser svenske Energimyndighetens test av nettilkoblede solceller.

Testen fulgte solcellene gjennom et helt år, og viser at systemene fungerer bra, selv i en frost- og snøfylt vinter som i år.

Økt interesse

Det er første gang Energimyndigheten tester slike solceller. I Sverige kan privatpersoner få dekket opptil 60 prosent av installasjonskostnaden for et solcellesystem.

– Den økonomiske støtten til privatpersoner har økt interessen for å installere solceller merkbart de siste årene. Vi ser nå også at prisene begynner å synke på solceller, sier testansvarlig Anders Odell.

Testen fulgte åtte solcellesystemer med toppeffekt på mellom 720 og 1260 watt. Systemene ble målt til en systemvirkningsgrad på mellom 0,73 og 0,83, og kostet mellom 55 og 82 000 svenske kroner inkludert moms.

Nesten like mye i mars

I de mørkeste månedene ga solcellene bare fem prosent av årsproduksjonen, som var på mellom 658 og 1180 kilowattimer (kWh). Men så lenge solen er fremme, spiller det ikke så stor rolle hvilken måned man er i.

– En solfylt marsdag ga 5,2 kWh, noe som gir et brukbart bidrag til husets ulike energibrukere. I juni lå tilsvarende tall på 5,8 kWh, sier Odell.

Alle systemene leverte akseptabel elkvalitet.

Feed-in

De nettilkoblede solcelle leverer strømmen sin til elnettet om ikke husholdningen bruker den produserte strømmen i øyeblikket.

Prisene varierer fra land til land, men for eksempel i Tyskland og Japan får husholdningene en svært god pris for solkraften sin, noe som har stimulert mange til å bli elprodusenter.

– For en fortsatt langsiktig etterspørsel etter solkraft er det ønskelig at huseieren kan få kvittere sin produserede overskuddskraft mot kjøpt kraft, sier Odell.

Les mer om: