Sol-gevinst for Oslo kommune

Sol-gevinst for Oslo kommune
SOLCELLER: Solcellerelatert virksomhet har bidratt sterkt til at nyinvesteringer i industrien har økt med over 30 prosent i forhold til i 2006. Bilde: REC

REC-SALG: Oslo kommune kan få et ekstra utbytte på 1,5 milliarder kroner etter Hafslunds salg av Rec-aksjer. Salget av 35 millioner aksjer til en pris av 138 kroner ga Hafslund totalt 4,8 milliarder kroner i kassa. Oslo kommune som største aksjonær kan dermed vente seg en solid sum av utbyttet. VN

Les mer om: