I SISTE LIOTEN: Arbeidene på Visund kan fortsette som planlagt etter at PTIL har trukket advarlsen om pålegg tilbake. (Bilde: Øyvind Hagen/Statoil)

Søkte unntak – slapp pålegg

  • Olje og gass

StatoilHydro ville innkvartere 27 personer mer enn tillatt på Visund i forbindelse med revisjons- og oppgraderingsarbeid.

Det godtok ikke Petroleumstilsynet (Ptil).

Muntlig

StatoilHydro har søkt unntak fra aktivitetsforskriftene §17 om innkvartering og innretningsforskriftene § 59 om boligkvarter, for vedlikeholdsstansen på Visund.

Det ble gjort en muntlig henvendelse til Ptil før fristen klokken 12.00 i går, 5. juni.

Senere samme dag ble det oversendt en skriftlig søknad.

Behandler søknad

Varselet om pålegg er trukket tilbake fra Ptil, som nå skal behandle søknaden.