JOBBOLD

Søknaden

28. jan. 2003 - 13:16

Før du skriver søknaden:

Finn ut så mye du kan om den aktuelle jobben og om virksomheten i bedriften, etaten eller organisasjonen.

En arbeidsgiver som allerede har gått gjennom prosessen med å vurdere hvorvidt hans/hennes bedrift trenger en nyansettelse har vurdert mange faktorer, og avklart en del punkter:

-Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

-Krav til den som får stillingen

-Krav til utdannelse

-Krav til erfaring/praksis

-Krav til personlige egenskaper

Gå nøye gjennom utlysningsteksten og plukk ut dissse elementer. Er noen av disse viktigere enn andre? Foreta en ærlig analyse av dine egne ferdigheter og evner.

Ring og spør

Er det noen av punktene ovenfor som ikke er med i utlysningsteksten, bør du ringe og spørre om mer informasjon. Jo mer du vet om hva arbeidsgiveren ønsker, desto bedre rustet står du til å skrive en søknad som gjør han/henne interessert i deg.

Søknadsbrevet

Målet med din jobbsøknad er å bli innkalt til et intervju. Det du skriver skal overbevise din potensielle arbeidsgiver om at du er en person som kan fylle de kriteriene som er satt opp for stillingen. Greier du det, har du oppnådd målet.

Søknad må være relevant i forhold til utlysningsteksten. Hvorfor kan du med din utdanning og erfaring - bedre enn andre - tilfredsstille kravene som stilles og være en gevinst for arbeidsgiveren?

Fokuser på personlige egenskaper. Du må regne med at det er flere søkere som innehar de formelle kvalifikasjonen som kreves. Din formelle utdannelse dekkes av din cv. Det er derfor viktig å fokusere på de av dine personlige egenskaper og ferdigheter som er et pluss i forhold til stillingen.

Kort og konkret. Søknaden bør være kortfattet. For arbeidsgiveren vil det være et pluss om du kan vise til progresjon i forhold til de jobbene du har hatt. Om du stadig tar/får mer ansvar, vil det være et godt tegn på utviklingspotensialet ditt. Dette bør du fremheve, samtidig som du så konkret som mulig forklarer hvorfor du ønsker å ta den utfordringen og muligheten denne jobben er. Husk å få fram hva det er du kan by arbeidsgiveren.

Om det er din første jobb, bør du fokusere på utdannelse og eller frivillige aktiviteter/verv som viser evne til å ta ansvar.

Mottakeren vet i utgangspunktet ingenting om deg. Det er derfor viktig å vise frem din personlighet, motivasjon, intellektuelle styrke og evne til å kommunisere - et komplett bilde av dine ferdigheter. Evne til å omgås mennesker eller mye erfaring og innsikt er viktig for arbeidsgiveren. Unngå vage uttrykk som «en svært verdifull erfaring», prøv heller å gi et ekte bilde av hva du faktisk har gjort, med konkrete detaljer. Fortell om dine arbeidsmetoder, hvordan du løser en oppgave, hvilket forhold du har du til ledelse, om du takler stress, ditt forhold til kolleger osv.

Pass på å ikke bli for tunge, formelle eller pompøs i søknaden. Tenk deg om og - hva er det du egentlig vil fortelle? Prøv å skriv det ned slik du ville sagt det i et intervju, og skriv det ned i den formen. Vær kort og presis uten å bli kjedelig.

Referanser

Ofte blir det i utlysningsteksten bedt om at du oppgir referanser - personer som kjenner deg og kan fortelle hvordan du fungerer i jobb eller utdanning. Aktuelle referansepersoner kan være tidligere arbeidsgivere, en lærer eller professor, en nær bekjent, organisasjonsleder, eller andre som kjenner godt til deg og kan gi deg et bra skussmål. Husk å spørre dem du oppgir om de er villige til å stille.

Noen sjekkpunkter før du sender søknaden:

-Kommer dine viktigste kvalifikasjoner klart frem?

-Får du sagt tydelig hvorfor du passer til jobben?

-Er alt med, samtidig som søknaden er så kort og presis som mulig?

-Er teksten og utskriften feilfri? Les den høyt - det hjelper på språket

-Er alle datoer, navn, adresser telefonnummer osv. korrekte?

-Er alle attester og vitnemål lagt ved? Legg ved kopier, ikke originaler.

-Er bilagene nummerert og sortert på dato?

-Er konvolutten merket slik det står i annonsen?

-Har du sørget for referanser som arbeidsgiver kan henvende seg til?

-Har brevet tilstrekkelig porto?

-Rekker søknaden frem i tide?

-Har du en kopi til deg selv?

Tips

Det finnes enkelte uskrevne lover for forholdet mellom arbeidssøker og arbeidsgiver i en ansettelsessituasjon.

-Søk bare på en jobb dersom du virkelig vil ha den.

-Alle opplysninger du gir i søknader eller intervjuer er konfidensielle.

-Arbeidsgiver har likevel rett til å kontakte referanser du oppgir.

-Større reiseutgifter i forbindelse med et jobbintervju bør dekkes av arbeidsgiver.

-Informér arbeidsgiveren straks dersom du ønsker å trekke søknaden din. Dersom du aksepterer et tilbud om jobb, må du konsekvent og umiddelbart avvise alle andre tilbud.

Tilbake til jobbsøkerguiden

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.