BYGG

Søker utenlandske entreprenører

Joachim Seehusen
14. apr. 2008 - 10:31

Den nordiske vei- og jernbanedatabasen skal inneholde opplysninger for entreprenørene om kommende storutbygginger i Sverige, Finland, Danmark og Norge.

Etter planen skal basen være klar til sommeren en gang.

Begynner stort

I første omgang blir kun prosjekter til en verdi av minst fem millioner euro lagt innt. Etter hvert skal også mindre prosjekter inn.

Prosjektene skal få beskrivelser med felles definisjoner som skal gjør det enkelt å sammenligne og forstå for aktørene i de nordiske landene. Målet er å øke konkurransen.

I tillegg er det utarbeidet et regelsett som skal sikre felles beskrivelse av drifts- og vedlikeholdsrutiner for veisektoren.

Svensk initiativ

Arbeidet ble startet av Nordisk ministerråd allerede i 2003, den gang etter svensk initiativ etter flere større skandaleprosjekter. Primærmålet var å sikre kvalitet. Fra norsk side er det også et ønske om å øke konkurransen.

– Prisveksten har vært størst i Norge, Finland og Danmark, mens den har vært mindre i Sverige. Det opprinnelige prosjektet ble avsluttet allerede i 2004, men etatene i de fire landene bestemte seg for å gå videre på egen hånd, sier Bjørn Erik Selnes, stabsdirektør i Statens vegvesen og leder av prosjektet.

Felles språk

– Vi ser også på mulighetene for å lage felles terminologi og legge en ordliste ut på basen for å sikre bedre forståelse over grensene. I databasen blir alle prosjektene beskrevet på norsk, dansk, svensk, finsk og engelsk. Det er store forskjeller mellom landene i HMS-arbeidet, vi ser om det er muligheter for å samkjøre dette.

For jernbanesektoren er det utviklet felles krav og standarder til maskiner som skal bedre samkjøringen mellom landene.

Fortsetter

Det foreligger allerede et forslag til hvordan samarbeidsprosjektet kan videreføres.

– Vegdirektøren er veldig tydelig på at han ønsker dette skal fortsette, sier Selnes. – Arbeidet er presentert for alle de europeiske veidirektørene som en forberedelse til å bringe det videre. Noe av det som er gjort på drift og vedlikehold er testet ut på europeisk nivå. Alle signaler går i retning av videreføring.

Systematisk reklame

Utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegvesenet sier at de i tillegg til databasen vil drive mer aktiv markedsføring av store prosjekter.

– Vi gjorde det i forbindelse med de tre store OPS-prosjektene som nå løper. Det førte til interesse fra utenlandske aktører. Nå vil vi kjøre mer systematisk reklame på forhånd når det kommer store prosjekter, sier Aksnes. Vegvesenet utarbeider nå en oversikt over kommende store prosjekter. Utenlandske aktører har allerede meldt interesse for de store utbyggingsprosjektene i Trondheim.

– Men siden det er lagt så stor vekt på vedlikehold og på å ta igjen forfallet i forslaget til Nasjonal Transportplan, blir det færre store prosjekter, sier Aksnes.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.