Søker om nye kabler over Oslofjorden

Statnetts mål er å sikre strømforsyningen i det sentrale Østlandsområdet.

Søker om nye kabler over Oslofjorden
Det var her deler av Oslofjordforbindelsen ble satt ut av spill etter en eksplosjon 25. mai 2009. Oslofjordforbindelsen Moss - Horten. Bilde: Statnett

Statnett har nå sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å bytte ut to sjøkabelforbindelser i indre Oslofjord.

Den ene mellom Solberg i Hurum kommune, og Brenntangen i Vestby kommune (Solberg–Brenntangen), og den andre mellom Filtvet i Hurum kommune, og Brenntangen i Vestby kommune (Filtvet–Brenntangen).

– Vi bytter ut de gamle kablene med syv nye på hver strekning, fordi det er nødvendig for å sikre god strømforsyning på det sentrale Østlandet, sier prosjektleder Carsten Dovland i Statnett i en pressemelding.

Gamle kabler

Forbindelsene er bygget i henholdsvis 1975 og 1958. 

– På grunn av usikkerhet knyttet til den tekniske kvaliteten til anleggene, og potensielt store konsekvenser ved feil, ønsker vi å reinvestere nå, sier Dovland.

Statnett har tidligere hatt store problemer med sine strømkabler over Oslofjorden, noe som har ført til at norske kraftprodusenter har tapt mye penger summer på grunn av manglende mulighet til å eksportere strømmen sin til Sverige. Problemene førte til at Statnett i fjor fikk en bot på hele 30 millioner kroner fra NVE.

Skirer krafthandelen

Dette ønsker ikke Statnett at skal gjenta seg, og i pressemeldingen understreker Statnett at prosjektene også skal sikre krafthandelen med Sverige. Selskapet søker om å fjerne seks eksisterende kabler og erstatte dem med seks nye pluss én beredskapskabel på hver av strekningene.

NVE vil sende søknadene på høring og avholde informasjonsmøter.

20 måneders byggetid

Etter at konsesjonsvedtaket er klart, vil byggetiden være om lag 20 måneder. Statnetts mål for idriftsettelse av Solberg–Brenntangen er 2015, mens Filtvet–Brenntangen er planlagt ferdig i 2016.

Kostnadsrammen er på 350–450 millioner kroner for reinvesteringen i sjøkabelforbindelsen Solberg–Brenntangen, og 320–420 millioner kroner for reinvesteringen i sjøkabelforbindelsen Filtvet–Brenntangen. Søknadene omfatter bygging av nye muffestasjoner ved Solberg, Filtvet og på Brenntangen som erstatning for eksisterende muffestasjoner. De gamle stasjonene skal fjernes.

– Nye kabler gir anlegg med større pålitelighet og mindre vedlikehold, sier Dovland.

Solberg–Brenntangen blir cirka 2,7 kilometer lang, mens Filtvet–Brenntangen blir cirka 1,8 kilometer lang. Dette er noe lengre enn kabelforbindelsene er i dag. Begge kabelforbindelsene bygges for spenningsnivået 420 kilovolt (kV), men sjøkabelen mellom Filtvet–Brenntangen vil driftes på 300 kV inntil linjen på land er spenningsoppgradert til 420 kV.

Les også: Vil ikke bygge kraftkabel langs E6

Kraftlinje kan rasere sjøreservat

Slik kan jordkabel erstatte høyspentlinjer

Les mer om: