KRAFT

Søker om 6,5 milliarder kroner

Åtte selskaper søker Enova om tilskudd til vindkraftprosjekter. Søknadene er på totalt 6,5 milliarder, mens NVE kun har 3 milliarder som i tillegg skal rekke til ytterligere to søknadsrunder.
Åtte selskaper søker Enova om tilskudd til vindkraftprosjekter. Søknadene er på totalt 6,5 milliarder, mens NVE kun har 3 milliarder som i tillegg skal rekke til ytterligere to søknadsrunder. Bilde: Colourbox

Beløpet er langt høyere enn det utbyggerne kan ha forhåpninger om å få.

Enova har en tilskuddsramme på til sammen 3 milliarder kroner til vindkraftprosjekter i år og i 2010.

To runder til

Kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova opplyser til NTB at denne rammen etter planen skal benyttes til ytterligere to søknadsrunder, én i august i år, og én våren 2010.

De åtte søknadene som nå skal behandles, gjelder følgende prosjekter:

  • Kvitfjell i Tromsø kommune – Norsk Miljøkraft Tromsø AS.
  • Lista i Farsund kommune – Fred. Olsen/Norsk Miljø Sør AS.
  • Nygårdsfjellet trinn II i Narvik kommune – Nordkraft Vind AS.
  • Midtfjellet i Fitjar kommune – Fitjar Kraftlag.
  • Ytre Vikna i Vikna kommune – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.
  • Høg-Jæren i Time og Hå kommuner – Jæren Energi AS.
  • Tysvær i Tysvær kommune – Nordisk Vindkraft AB.
  • Fakken i Karlsøy kommune – Troms Kraft.

Innvilget to

Disse konsesjonene kan gi grunnlag for produksjon av til sammen 2,4 terawattimer (TWh) vindkraft.

Ved forrige søknadsrunde i fjor høst, fikk Enova sju søknader om tilskudd. Bare to ble innvilget, Høg-Jæren og Mehuken i Vågsøy kommune.

Les også: Lever ikke opp til forventningene