ENERGI

Søker konsesjon for gasskraft

15. des. 2003 - 16:31

Porsgrunn: Skagerak Energi er de første som kommer til å søke om konsesjon for bygging av gasskraftverk med CO 2-håndtering.

- Søknaden vil foreligge tidlig på nyåret. Det bekrefter administrerende direktør Hans August Hanssen overfor TU.

Gasskraftverket skal enten legges til Herøya eller ved petrokjemianleggene i Bamble. Verket det søkes konsesjon om er på 400 MW med mulighet for utvidelse til 800 MW.

Skagerak arbeider parallelt med å bygge opp en infrastruktur og kundebase som kan håndtere de store mengdene med spillvarme som vil komme fra et slikt anlegg.

- Kraftverket vil kunne gi 3TWh i ekstra enrgi inn på nettet, samtidig regner vi med å kunne ha en kundebase på plass for å utnytte spillvarme og damp på 2 TWh, forteller Hansen.

Skagerak Energi er med i et samarbeid for å utvikle en teknologi for CO 2-håndtering som lar seg realisere, slik at et kommersielt gasskraftverk kan være i drift allerede innen 2010.

Men for å få etabler kundebaser og infrastruktur, må konsesjon gis allerede nå.

Hanssen ville ikke fortelle hvem som er med på utviklingsprosjektet for CO 2 håndtering, men etter det TU erfarer er blant annet Aker Kværner med på å utvikle løsingen.

Underveis i prosjektet må det etableres et pilotanlegg for å bevise at teknologien virker.

- Det er ingen andre områder i Norge enn Grenland hvor vi har så stor industriell kompetanse for å bygge og drive et pilotanlegg. Vi har over 600 personer i området knyttet til gassteknologi og FoU.

Skagerak Energi regner med at fremtidig kraftpris i Norge vil fastsettes i det europeiske kraftmarkedet og at det er gassskraftprisen som vil være styrende.

- Vi ber om at vi får gassen til Grenland på lik linje med hva våre konkurrenter i Europa gjør, det vil si med et gassrør og at vi betaler 15 øre per Sm 3 gass i overføringstariff. Da vil både et gassrør til Grenland og et gasskraftverk medCO2-håndtering være lønnsomt, sier Hanssen.

Han forutsetter at det blir lagt et gassrør til Grenlandsregionen og at staten blir med på å dekke kostnadene for CO 2 -håndteringsanlegget - noe olje- og energiminister Einar Steensnæs har understrekt at det er regjeringen villig til å gjøre.

- Industriklyngen i Grenland produserer så stor mengde CO 2 at dersom kraftverket blir bygget, er dette for første gang det er snakk om så store volumer med CO 2 at det er mulig å selge gassen til trykkstøtte på sokkelen. Dermed har avfallet en positiv verdi, forteller leder av Gass i Grenland, Grant Gundersen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.